Till anmälan

22 februari 2023 09:00-10:00

Varmt välkomna till en presentation av nuläget inom sjömatsnäringarna i Sverige! 

Under webbinariet presenterar vi resultaten från en kartläggning av sjömatsbranschen som genomförts på beställning av Innovatum Science Park.  

Kartläggningen visar bland annat tillväxt i antal anställda, antal företag och det samlade förädlingsvärdet de senaste fem åren i Sverige. Utifrån resultaten och övrig omvärldsbevakning spånar vi sedan vidare kring framtidsmöjligheterna för den blå bioekonomin i Västsverige. 

Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum Science Park håller i eventet och bjuder också på en kort presentation av Innovatum Science Parks arbete för att skala upp de biomarina näringarna och stötta startups och små och medelstora företag att etablera sig och växa. 

Det kommer att finnas tid för frågor och diskussion under webbinariet som också spelas in.Till anmälan

När: 22 februari kl 9-10. 

Vem: Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med näringslivsutveckling, hållbarhet, är företagare, investerare eller på andra sätt är nyfiken på de biomarina näringarna.

Var: Här. Klicka här för att komma till eventet

Arrangeras av

Innovatum Science Park

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.