Anmäl dig här!

Varmt välkommen till nätverksträff med Miljöstrategigruppen, den 20 oktober i Skövde.

Vi kommer att få höra om Skövde kommuns arbete med Agenda 2030. Ett arbete som har lagt grunden för att det nu finns en samsyn kring hållbarhetsfrågorna, där alla tre aspekterna - ekologiska, ekonomiska och de sociala - är inkluderade. Men vägen dit har varit allt annat än rak!

Under förmiddagen kommer vi även diskutera och ta del av varandras erfarenheter rörande uppföljningen av hållbarhetsarbetet. Hur följer vi upp utan att drunkna i det administrativa?

Under eftermiddagen får vi en avstämning kring Länsstyrelsens vägledning för kommunernas energiplaner. Vägledningen är en del i åtgärdsprogrammet och tas fram efter önskemål från kommunerna. Vi får även information om projektet Fixa laddplats, som drivs av Innovatum, samt resultat från Trollhättans resvaneundersökning.

Och som alltid är samtalen som förs under pauser och vid lunch minst lika viktiga! Så fundera gärna igenom vad som skulle vara relevant för dig att diskutera för största nytta av nätverksträffen. 

Välkomna!

Dagens program

09:15

Samling med kaffe/te och fralla

09:45

Inledning och presentationsrunda

10:00

Skövde kommuns hållbarhetsarbete

Skövde kommuns arbete med Agenda 2030 och framtagandet av en hållbarhetspolicy. En spännande och kringelikrokig resa! Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, Gabriel Johansson, barn- och ungdomsstrateg och Sari Strömblad, miljöstrateg, Skövde kommun.

Read more
10:55

Bensträckare

11:10

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Hur följer vi upp vårt hållbarhetsarbete för största nytta och utan att drunkna i administrativt arbete? Diskussion och erfarenhetsutbyte.

Read more
12:00

Lunch

13:00

Kommunal energiplanering

Vägledning för kommunal energiplanering, en halvtidsavstämning, Andrea Teran Öman och Jakob Länje, Länsstyrelsen.

Read more
14:15

Bensträckare

14:30

Processledningsstöd Laddinfra

Information om projektet Processledningsstöd Laddinfra, Maria Aronsson, Innovatum.

Read more
14:50

Trollhättans resvaneundersökning

Resultatet av Trollhättans Stads resvaneundersökning, Agnes Falck, Trollhättan.

Read more
15:20

Resultat och avslut

15:30

Eftermiddagsfika

Plats: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde, med gångavstånd från tågstationen.

Datum: torsdagen den 20  oktober 2022.

Målgrupp: Miljöstrateger och övriga relevanta tjänstemannagrupper från Kommunnätverket för hållbar utvecklings medlemskommuner.

Kostnad: Nätverksträffen är kostnadsfri men avbokning som sker efter sista anmälningsdag kommer att faktureras med 500 kr.

Sista anmälningsdag är den 4 oktober. Glöm inte att ange eventuella önskemål kring maten.

Anmäl dig här!
Om denna träff

Denna träff är endast till för medlemmar i Kommunnätverk för hållbar utveckling som drivs av Energikontor Väst. 

Frågor?
maj-liz.hedendahl@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maj-Liz Hedendahl.