Anmäl dig här!

Varmt välkommen till nätverksträff med Miljöstrategigruppen, den 18-19 maj på Sotenäs Symbioscentrum.

Nätverksträffen äger rum på Sotenäs Symbioscentrum, där vi får ta del av deras arbete med att  främja symbiosutveckling, som en väg till cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet i samhället. Vi inleder nätverksträffen med lunch på Symbioscentrum, därefter ansluter vi till Biogas Västs dialogmöte kring matavfall som resurs i det lokala energisystemet.

Under nätverksträffen kommer vi att besöka Rena Hav och på Marina Återvinningscentralen, där vi får information och visning av respektive verksamhet. 

I biogasanläggningen på Rena Hav förädlas organiska restprodukter från områdets fiskberedningsindustrin. Biogasen omvandlas till elektrisk ström och varmvatten, som återföras direkt till industrin och resterna blir ett miljövänligt gödsel. 

På Marina Återvinningscentralen sker insamling och sortering av marint avfall, så som uttjänta fiskeredskap och strandskräp. Återvinningscentralen bidrar till ett renare hav och ökad mängd resurser som går till upcycling, återanvändning och återvinning.

Tid finns avsatt för frågor och dialog och vi kommer även planera för höstens verksamhet inom kommunnätverket.

Inför mötet: Fundera gärna igenom vad som skulle vara relevant för dig att diskutera för största nytta av nätverksträffen.

OBS! Eventuell övernattning bokar ni själva. Tips på hotell hittar du längst ned.

Välkomna!

Dagens program


11:45

Lunch samt promenad till Rena Hav

Lunchen äter vi på Sotenäs Symbioscentrum. Vi går därefter till Rena Hav.

Read more
13:00

Matavfall och lantbruk - resurser i det lokala energisystemet

  • Matavfall i Fyrbodal – nuvarande hantering och framtida möjligheter, Ida Helander, Sweco.  
  • Industriell och urban symbios - svaret på flera hållbarhetsutmaningar, Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik Linköpings Universitet, föreståndare för BSRC.
Read more
14:30

Eftermiddagsfika

14:50

Presentation av Rena Hav

Claes Lundberg presenterar och visar verksamheten på Rena Hav. I biogasanläggningen förädlas organiska restprodukter från områdets fiskberedningsindustrin. Biogasen omvandlas i en generator till elektrisk ström och varmvatten, som återföras direkt till industrin.  Resterna blir ett miljövänligt gödsel med bra näringsvärden som går till en närbelägen ekologisk gård.

Read more
15:40

Promenad tillbaks till Sotenäs Symbioscentrum

16:00

Uppföljande diskussion

16:45

Summering och avslut av första dagen

17:00

Fri tid

18:30

Middag på Smögen Havsbad

Vi äter middag på Smögen Havsbad, Hotellgatan 26,  Smögen

Read more


08:30

Inledning

08:40

Öppet pass för planering och gemensamma frågor

09:20

Förmiddagsfika

09:40

Information om Sotenäs Symbioscentrum

Louise Staxäng Torbäck, Symbiosutvecklare, visar och berättar om Sotenäs Symbioscentrums arbete med social och industriell symbios, med syfte för att öka resurseffektiviteten i samhället.

Read more
10:40

Visning av Marina åtvervinningscentralen

Louise Staxäng Torbäck, Symbiosutvecklare, visar och berättar om verksamheten på Marina återvinningscentralen. Insamling och sortering av marint avfall, så som uttjänta fiskeredskap och strandskräp. Återvinningscentralen bidrar till ett renare hav och ökad mängd resurser som går till upcycling, återanvändning och återvinning. Kommunen samverkar med företag och akademi med att utveckla en testbädd vid den marina återvinningscentralen, där värde skapas när nya produkter tillverkas av det insamlade materialet. Den marina återvinningscentralen är en del av kommunens arbete med industriell och social symbios.

Read more
11:45

Lunch på Sotenäs Symbioscentrum

Vi samåker tillbaks till Symbioscentrum för lunch.

Read more
13:00

Dialog och frågor

13:45

Summering och avslut

14:00

Eftermiddagsfika

Plats: Sotenäs Symbioscentrum, Hagabergsindustrigata 1, Kungshamn

Datum: 18 - 19 maj 2022

Målgrupp: Miljöstrateger och övriga relevanta tjänstemannagrupper från Kommunnätverket för hållbar utvecklings medlemskommuner

Kostnad: En av dagarna 250 kr. Båda dagarna 500 kr. Båda dagarna inkl middag: 900 kr.  Avbokning som sker efter sista anmälningsdag kommer att faktureras.

Sista anmälningsdag 3 maj. Glöm inte att ange eventuella önskemål kring maten

OBS! Eventuell övernattning bokar ni själva. Tips på hotell :

Kungshamn:
Kungshamns vandrarhem https://www.booking.com/hotel/... (precis bakom Symbioscentrum)
Hotell fisketången https://hotellfisketangen.se/ (ca 35 min promenad från Symbioscentrum)

Smögen:
(ca 35-40 min promenad från Symbioscentrum, alternativt busskyttel)
Smögens hafvsbad https://www.smogenshafvsbad.se...
Makrillvikens vandrarhem https://www.makrillviken.se/?H...
Sealodge https://www.sealodge.se/hotell...
Pensionat Bryggan http://pensionatbryggan.se/
Smögens gästhem https://smogensgasthem.se/

Hunnebostrand:
(10 min med buss från Kungshamn och Symbioscentrum)
Hotell Kaprifol https://www.kaprifol.com/
Hunnebostrands vandrarhem https://www.hunnebostrandsvand...

Anmäl dig här!
Om denna träff

Denna träff är endast till för medlemmar i Kommunnätverk för hållbar utveckling som drivs av Energikontor Väst. 

Frågor?
maj-liz.hedendahl@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maj-Liz Hedendahl.