Anmäl dig här!

Varmt välkommen till nätverksträff med Miljöstrategigruppen, den 7 april på Wendelsberg, Mölnlycke.

På nätverksträffen fokuserar vi på hur vi skapar och förvaltar dialogen med kommuninvånarna.

Under förmiddagen håller Lisa Bomble, Högskolan Väst, i övningar där vi tittar på förutsättningar och former för att skapa dialog.

Efter lunch kommer vi att få ta del av metoder och erfarenheter från Härryda kommun och Borås Stad, med fokus på digitala verktyg.

Nätverksträffen kommer att hållas på Wendelsbergs i Mölnlycke. För information om hur du hittar hit besök Wendelsbergs webbplats.

Inför mötet: Fundera gärna igenom vad som skulle vara relevant för dig att diskutera för största nytta av nätverksträffen.

Tips: Den 3 mars höll Klimat 2030 ett webbinarie om medborgardialog som du hittar här Klimatlöfte 20

Välkomna!

Dagens program

09:15

Samling med kaffe och fralla

09:45

Inledning

10:00

Hur skapar vi kunskap tillsammans?

Att bjuda in till medborgardialog skapar automatiskt ett vi och dem – vi som bjuder in och de som förväntas deltaga. Under förmiddagen håller Lisa Bomble, Högskolan Väst, i en övning där vi tittar på hur vi får till en dialog. En dialog där både vi och de ger och tar, och där vi skapar kunskap tillsammans! Lisa Bomble är lektor på Högskolan Väst och är utbildad arkitekt och disputerad i deltagande och hållbar planering. Lisa har bred erfarenhet och kunskap om deltagande- och samverkansmetoder och mångårigt fokus på frågor som rör hur och för vem vi bygger.

Read more
12:00

Lunch

13:00

Appen Mitt Härryda som verktyg för dialog

Härryda kommun använder sig av en ny plattform för dialog med invånarna – appen Mitt Härryda samt av ett förenklat sätt för medborgarförslag - Härrydaidén. Amanda Östman, utvecklingsledare hållbarhet, Johan Kjernald, digitaliseringsansvarig och Patrik Wendeblad, utvecklingsledare kvalitet, Härryda kommun.

Read more
13:55

Bensträckare

14:05

Borås Stads erfarenheter av digitala verktyg för dialog

Erfarenheter från medborgardialog vid framtagandet av strategier för serviceorter. Susanne Arneborg, strategisk samhällsplanerare, och Frida Andersson, projektledare Klimatneutrala Borås, berättar om sina erfarenheter av att använda digitala medborgarenkäter för dialog med kommuninvånare och digitala workshoppar med medborgare/organisationer.

Read more
15:00

Summering och avslut

15:20

Eftermiddagsfika

Plats: Hörsalen på Wendelsberg Hotell och Vandrarhem, Mölnlycke

Datum: Torsdagen den 7 april 2022

Målgrupp: Miljöstrateger och övriga relevanta tjänstemannagrupper från Kommunnätverket för hållbar utvecklings medlemskommuner

Kostnad: Träffen är kostnadsfri, men avbokning efter sista anmälningsdag kommer att faktureras med 500 kr

Sista anmälningsdag 22 mars. Glöm inte att ange eventuella önskemål kring maten

Anmäl dig här!
Om denna träff

Denna träff är endast till för medlemmar i Kommunnätverk för hållbar utveckling som drivs av Energikontor Väst. 

Frågor?
maj-liz.hedendahl@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maj-Liz Hedendahl.