Anmäl dig här!

Varmt välkommen till nätverksträff med Miljöstrategigruppen, den 8 december i Trollhättan.

Vi inleder nätverksträffen med att ta del av Trollhättans stads arbete med klimat, cirkularitet och biologisk mångfald.

Projektet S2C ger stöd för ett hållbart och klimateffektivt offentligt byggande. I en modell för klimateffektivt byggande finns rekommendationer och tips samt konkret vägledning och möjligheter till fördjupad kunskap inom olika områden. Från strategisk nivå till konkreta tips om metoder och arbetssätt inom olika kunskapsområden och tidsmässiga skeden för byggprojekt.

El, energi och effekt - hur säkrar vi elförsörjning för invånare och kommuner? Vårgårda kommun har under 2022 utrett både dagsläget och behovet på 3-5 års sikt avseende elförsörjning och effekt i kommunen. Vi får ta del av resultatet av utredningsarbetet och vad som behöver göras för att säkerställa att både kommun och näringsliv kan växa och utvecklas i den pågående omvandlingsprocess inom industri- och transportsektorn.

Information om projektet iTEK som syftar till att bygga kompetens kring utmaningsområdet elektrifiering. Projektet fokuserar på området kring Kardanvägen i Trollhättan, med en mix av industri, flerbostadshus och service, med syfte att i samverkan stärka omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle.

Och som alltid är samtalen som förs under pauser och vid lunch minst lika viktiga! Så fundera gärna igenom vad som skulle vara relevant för dig att diskutera för största nytta av nätverksträffen. 

Välkomna!

Dagens program

09:15

Samling med förmiddagsfika

09:45

Inledning och presentationsrunda

10:00

Kommunalt hållbarhetsarbete

Trollhättans arbete med klimat, cirkularitet och biologisk mångfald med Fia Johannessen, Agnes Falck och TorBjörn Nilsson.

Read more
11:00

Bensträckare

11:15

Stöd för ett hållbart och klimateffektivt offentligt byggande

Peter Berg, Energikontor Väst, berättar om resultatet från från projektet S2C och dess modell för klimateffektivt byggande. Tillsammans diskuterar vi hur den kan spridas och ge nytta till olika behovsägare inom våra kommuner.

Read more
12:00

Lunch

13:00

Samverkan för trygg elförsörjning i Vårgårda kommun

Fredrik Bergman Miljöstrateg, Vårgårda kommun och Magnus Kuschel, Innovatum, berättar om vad de ser behöver göras för att säkerställa att både kommun och näringsliv kan växa och utvecklas i den pågående omvandlingsprocess inom industri- och transportsektorn.

Read more
13:40

Bensträckare

13:50

Att bygga kompetens kring utmaningsorådet elektrifiering

Magnus Kuschel, Innovatum, informerar om projektet iTEK som syftar till att bygga kompetens kring utmaningsområdet elektrifiering. Projektet fokuserar på området kring Kardanvägen i Trollhättan, med en mix av industri, flerbostadshus och service, med syfte att i samverkan stärka omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle.

Read more
14:30

Övriga frågor samt tankar inför 2023

15:30

Eftermiddagsfika

Plats: NOVA Mat och Möten, Åkerssjövägen 10, Trollhättan. 

Ta sig hit: Buss 21 från Trollhättans station (vasttrafik.se)

Datum: Torsdagen den 8 december 2022.

Målgrupp: Miljöstrateger och övriga relevanta tjänstemannagrupper från Kommunnätverket för hållbar utvecklings medlemskommuner.

Kostnad: Nätverksträffen är kostnadsfri men avbokning som sker efter sista anmälningsdag kommer att faktureras med 500 kr.

Sista anmälningsdag är den 22 november. Glöm inte att ange eventuella önskemål kring maten.

Anmäl dig här!
Om denna träff

Denna träff är endast till för medlemmar i Kommunnätverk för hållbar utveckling som drivs av Energikontor Väst. 

Frågor?
maj-liz.hedendahl@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maj-Liz Hedendahl.