Anmäl dig här!

Under nätverksträffen kommer vi fokusera på arbetet med kommunens energi- och klimatplaner. 

Med Falköpings, Mölndals och Vänersborgs energi- och klimatplaner som exempel och utgångspunkt kommer vi att diskutera framtagning, implementering och genomförande mm. Träffen syftar till att skapa en lärande dialog med hjälp av era frågor, kunskap och erfarenheter - oberoende av var ni är i processen för energi- och klimatplanearbetet. 

Inför mötet: Fundera gärna igenom vad som skulle vara relevant för dig att diskutera för största nytta av nätverksträffen.

Välkomna!

Dagens program

Samling med kaffe och fralla

Inledning och presentationsrunda, Falköpings klimat- och energistrategi, Vänersborgs energi- och klimatplan

  • Inledning och presentationsrunda
  • Falköpings klimat- och energistrategi – vägen fram till färdigt styrdokument. Erfarenheterna från arbetsprocessen samt tankar kring kommande utmaningar. Sara Lehman Svensson och Nina Ramsauer, Falköpings kommun.
  • Vänersborgs energiplan för minskad klimatpåverkan. Hedvig Särg och Pål Castell presenterar planen samt arbetet vid framtagandet - en process med många turer. Vi följer upp presentationen med frågor och diskussion i grupper. 

Långlunch med tid för promenad och prat

Mölndals energi- och klimatplan + diskussion

  • Mölndals energiplan för minskad klimatpåverkan. Lisa Järner presenterar planen och arbetsgången vid framtagandet, samt tankar kring hur planen skall genomföras. Vi följer upp presentationen med frågor och diskussion i grupper.
  • Kommande träffar och aktiviteter inom kommunnätverket
  • Summering

Eftermiddagskaffe och avslut

Tack för idag!

Plats: Kurorten Mösseberg (kurortenmosseberg.se), med gångavstånd från Falköpings station

Datum: Torsdagen den 7 oktober 2021

Målgrupp: Miljöstrateger och övriga relevanta tjänstemannagrupper från Kommunnätverket för hållbar utvecklings medlemskommuner

Kostnad: Träffen är kostnadsfri, men avbokning efter 29 september kommer att faktureras med 500 kr

Sista anmälningsdag 21 september. Glöm inte att ange eventuella önskemål kring maten

Anmäl dig här!

Om denna träff

Denna träff är endast till för medlemmar i Kommunnätverk för hållbar utveckling som drivs av Energikontor Väst. 

Frågor?
maj-liz.hedendahl@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maj-Liz Hedendahl.