Anmäl dig här!

Varmt välkommen till nätverksträff med Naturvårdsgruppen, den 8 november i Herrljunga. 

Program: 

9.00 - 9.30 Samling med frukostfika

9.30
Inledning och presentationsrunda

9.50 Dag Fredriksson och Sara Lehman Svensson berättar om hur Falköpings kommun arbetar med inventering av våtmarkslägen och planerat arbete framåt med nya våtmarker.

10.50-11.10 
Bensträckare

11.15-12.00 Göteborgsregionen blir ny huvudman för nätverket. Information och diskussion kring Kommunnätverket för hållbar utvecklings framtid, Ida Boström, GR. Via Teams. 

12.00-13.00 Lunch

13.00 
Diskussion i gruppen -  Hur jobbar ni med fladdermöss? Hur kan man inventera etc?

14.00 Bensträckare

14.10 
Artskyddsförordningen fågel i den kommunala planeringen, vad gäller nu?

14:40 Ekosystemtjänstanalyser i detaljplanearbetet, hur och i vilket skede?

15.30
Summering och avslutning med fika

Sista anmälningsdag till träffen är den 2 november.

Plats: Herrljunga Hotell & Konferens, Järnvägsplatsen 4, 524 30 Herrljunga.

Vi ses: Lokal Bistron, vi startar med frukostfika från kl 09:00. Programmet startar 09:30. Avslut 15:30. 

Ta sig hit: Besök vasttrafik.se för tider mm.

Datum: 8 november 2023.

Målgrupp: Naturvårdare, biologer och övriga relevanta tjänstemannagrupper från Kommunnätverket för hållbar utvecklings medlemskommuner.

Kostnad: Nätverksträffen är kostnadsfri men avbokning som sker efter sista anmälningsdag kommer att faktureras med 500 kr.

Tillsammans gör vi kommande nätverksträff till ett tillfälle för att ge och få inspiration, kunskap och energi … 😊

Då flera har frågat ang årlig uppdatering kring artskydd så har Martin Goblischer med kollegor kontaktats men då de bedömer att de inte har något nytt att förmedla har de avböjt att delta på träff i år. De hänvisar till förra årets träff. Material från den finns på Teamsytan för naturvårdsgruppen.

Om denna träff

Denna träff är endast till för medlemmar i Kommunnätverk för hållbar utveckling som drivs av Energikontor Väst. 

Frågor?
maria.olsson@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maria Olsson.

Herrljunga Hotell & Konferens

Järnvägsplatsen 4

524 30 Herrljunga

Lokal: Bistron