Anmäl dig här!

Varmt välkommen till nätverksträff med Miljöstrategigruppen, den 10-11 maj i Skara.

Vi inleder träffen med att Abbe Sahli berättar om Skara kommuns miljöstrategiska arbete, följt av dialog kring konsekvenser för kommunernas hållbarhetsarbete pga minskade statliga medel för miljö, klimat och naturvård.

Under dag två håller Ida Helander, Skaraborgs kommunalförbund, en diskussion kring strategiska utvecklingsfrågor med utgångspunkt från Skaraborgs hållbarhetsarbete.

Nätverksträffen ger, efter input och önskemål från er, stort utrymme för fördjupning kring olika frågor som rör kommunernas omställningsarbete. Vi kommer bland annat att ha dialog kring:

  • Politisk miljöberedning för framtagande av miljöstrategi
  • Krav vid upphandling av transport och drivmedel samt systematisering av uppföljning
  • Återbruk och cirkularitet
  • Mobilitet i landsbygdskommuner

Vilka utmaningar står kommunen inför i omställningsarbetet och vilken roll kan Kommunnätverket ha i detta arbete? Vi blickar framåt!

Inför nätverksträffen: Vad önskar du diskutera och samverka kring med kollegor från övriga kommuner? Det finns tid som är öppen för ytterligare miljöstrategiska frågor.

OBS! Eventuellt boende bokar var och en.

Välkomna!

Program


09:45

Samling med kaffe och fralla

10:15

Inledning och presentationsrunda

10:35

Skara kommuns hållbarhetsarbetet

Abbe Sahli, Skara, inleder nätverksträffen med att berätta om Skara kommuns miljöstrategiska arbete.

Read more
11:15

Bensträckare

11:25

Minskade statliga medel för hållbarhetsarbetet

Hur ser konsekvenser ut för kommunernas hållbarhetsarbete pga minskade statliga medel för miljö, klimat och naturvård, med Fredrik Bergman, Vårgårda kommun.

Read more
11:50

Politisk miljöberedning vid ny miljöstrategi

Politisk miljöberedning för att ta fram en ny miljöstrategi. Vad ska man tänka på? Med Fredrik Bergman, Vårgårda kommun

Read more
12:15

Lunch

13:15

Upphandling

Hur kan vi systematisera uppföljning och ställa krav på transport och drivmedel vid upphandling? Kristina Haglund, Dalsland, och Lina Alfredsson Mihlzén, Vara, inleder diskussionen kring upphandling:

  • Rutiner för uppföljning. Vad följer miljöstrategen upp och vad följer upphandlaren/verksamheten upp? Finns det några smarta checklistor som man kan ta del av?
  • Transporter och drivmedel (Klimatlöfte 4).  Vilken typ av krav - skallkrav eller ett krav som ger ett mervärde vid utvärderingen? Vilka drivmedel har man tagit med och varför? Hur ställa sig till biodiesel?
  • Tips på utbildning för medarbetare som har inköpsansvar.
Read more
14:00

Bensträckare

14:15

Återbruk och cirkularitet

Agnes Falck och Ellen Sverdrup, Trollhättan, berättar om Trollhättans arbete med återbruk av möbler, projekten cirkulär konsument och cirkulär och inkluderande renovering. Därefter dialog kring de Klimatlöften som berör cirkularitet. 

Read more
15:00

Eftermiddagsfika

15:30

Övriga frågor

  • Medborgardialog
  • Aktuell hållbarhets kommunrakning
  • Energi- och klimatarbete
Read more
16:10

Summering av dagen

16:30

Fri tid och ev incheckning av hotellrum

18:30

Middag


08:30

Inledning

08:45

Strategisk utveckling i Skaraborg

Utvecklingsfrågor i Skaraborg, med Ida Helander, Skaraborgs kommunalförbund.

Read more
09:30

Omställningsarbetet i kommunerna

Omställningsarbetet i kommunerna – vi blickar framåt. Vilka utmaningar står kommunen inför? Vilken roll kan och bör Kommunnätverket ha i detta arbete? 

Read more
09:45

Förmiddagsfika

10:15

Omställningsarbetet i kommunerna (forts)

Omställningsarbetet i kommunerna – vi blickar framåt. Vilka utmaningar står kommunen inför? Vilken roll kan och bör Kommunnätverket ha i detta arbete?

Read more
11:15

Bensträckare

11:30

Träffar och möten under hösten 2023

Behov, tankar och önskemål för höstens nätverksträffar och -möten med Miljöstrategigruppen, Maj-Liz Hedendahl, Energikontor Väst.

Read more
12:00

Lunch

13:00

Mobilitet i landsbygdskommuner

I landsbygdskommuner är bil ofta det inarbetade standardalternativet hos allmänheten även för korta resor. Hur kan man angripa mobilitetsfrågorna? Finns det goda exempel inom nätverket på arbetssätt/åtgärder för tex cykling och samåkning i såna bygder? Med Jenny Lindqvist, Lilla Edet.

Read more
13:45

Bensträckare

14:00

Open Space

Öppet pass för övriga frågor som kommit upp under dagarna.

Read more
15:00

Summering och avslut

15:15

Eftermiddagsfika

15:45

Hemresa

Sista anmälningsdag är den 25 april. Glöm inte att ange eventuella önskemål kring maten.

Plats: Skara Stadshotell, Järnvägsgatan 5, Skara.

Ta sig hit: Hotellet ligger på gångavstånd från busstationen i Skara. Besök vasttrafik.se för tider mm. 

Datum: 10 - 11 maj 2023.

Målgrupp: Miljöstrateger och övriga relevanta tjänstemannagrupper från Kommunnätverket för hållbar utvecklings medlemskommuner.

Kostnad: Nätverksträffen är kostnadsfri men avbokning som sker efter sista anmälningsdag kommer att faktureras med 500 kr.

Boende: Var och en bokar och betala sitt boende. Det finns flera alternativ på hotell i Skara.

Anmäl dig här!
Om denna träff

Denna träff är endast till för medlemmar i Kommunnätverk för hållbar utveckling som drivs av Energikontor Väst. 

Frågor?
maj-liz.hedendahl@innovatum.se

Önskar du mer information eller har andra frågor angående träffen kontakta Maj-Liz Hedendahl.