Anmäl dig här!

Varmt välkommen till tvådagarsträffen med Miljöstrategigruppen, den 1-2 december, på Navet i Borås!

Huvudfokus för träffen är kommunalt klimat- och hållbarhetsarbete med presentationer och gott om tid för frågor och dialog. 

Under första dagen får vi höra om Borås Stads klimatarbete och Lidköpings arbete med hållbar resursanvändning genom industriell och urban symbios. Navet visar oss deras verksamhet och berättar om hur vi kan prata om miljö- och hållbarhet med unga. 

Under andra dagen får vi information om kommande EU-projekt rörande kommunal energiplanering och om kommunalförbundens nya roll som samordnare för klimatarbetet,  samt ta del av varandras erfarenheter kring medborgardialog. Vi kommer även få smaka på forskningsresultatet av projektet Ways2Taste. 

Under eftermiddagen är det era miljö- och hållbarhetsfrågor som sätter programmet. Vilka frågor vill du diskutera med kollegor från övriga kommuner?

Välkomna!

Program


Samling med kaffe och fralla

Inledning och presentationsrunda

Kommunalt klimatarbete

 • Vi får ta del av Borås Stads klimatarbete, med bla koldioxidbudget, Viable Cities, medborgardialog mm. Peter Krahl Rydberg och Lisa Nilsson, Borås Stad.
 • Bensträckare
 • Vi följer upp presentationen med gruppdiskussioner kring kommunalt klimatarbete.

Lunch på The Company (Textile Fashion Center)

Hållbar resursanvändning

 • Yvonne Träff, Lidköpings kommun, berättar om deras arbete med hållbar resursanvändning genom industriell och urban symbios.
 • Tid för frågor och diskussion

Att prata om miljö och hållbarhet med barn och unga

 • Navet visar och berättar om deras verksamhet, med fokus på hur vi kan prata om hållbarhet med barn och unga.

Eftermiddagsfika

Avslutande diskussion och summering

Fri tid

Middag (info om plats kommer)


Inledning

 • Inledning och kommande verksamhet
 • Tankar inför 2022

Information och dialog

 • Kommande EU-projekt med stöd för kommunal energiplanering och koldioxidbudgetering, Rickard Waern, Energikontor Väst.
 • Tobias Källqvist, Fyrbodals kommunalförbund, berättar om kommunalförbundens nya tjänster med uppgift att samordna kommunernas miljö- och klimatarbete på delregional nivå.

Förmiddagsfika

Minskat matsvinn och mat av restprodukter

 • Går det att skapa en värld utan matsvinn? Då behövs smarta livsmedelsflöden, medvetna konsumenter och hållbara producenter. Föreningen Ätbart har startat en spännande resa väl värd att lyssna på.
  Mickaël Gayet, ordförande och kontaktperson för Föreningen Ätbart
 • Swarnima Agnihotri (Senior Lecturer Swedish Centre for Resource Recovery University of Borås) med kollegor presenterar resultaten frånprojektet Ways2taste. Projektet hanterar miljöutmaningarna kring resursbrist och växande avfallsproduktion med nya cirkulära affärsmodeller och nya råvaror för nya användningsområden. Med hjälp av svampar omvandlas restprodukter till nya material – bla till mat som vi idag kommer få provsmaka under dagens lunch.

Lunch på Navet

 • Ways2Taste bjuder på lunch

Medborgardialog

 • Medborgardialog - hur pratar vi om miljö- och hållbarhet med kommuninvånarna?

Fördjupade diskussioner (modell Open Space)

 • Fördjupade diskussioner utifrån nätverksträffens tema, föredrag och era frågor.
 • Passet avslutas med presentation från respektive grupp.

Summering och avslut

Eftermiddagsfika

Plats: Navet Science Center, Borås

Datum: 1-2 december 2021

Målgrupp: Miljöstrateger och övriga relevanta tjänstemannagrupper från Kommunnätverket för hållbar utvecklings medverkande kommuner.

Kostnad: Träffen är kostnadsfri (ev hotellkostnader står ni för själva)

  Sista anmälningsdag är den 15 november. Glöm inte att ange eventuella önskemål kring maten.  Avbokning som sker efter sista anmälningsdag kommer att faktureras.

  OBS! Eventuell övernattning bokar ni själva. Tips på hotell med gångavstånd till Navet:

  Anmäl dig här!

  Om denna träff

  Träffen är öppen för kommuner som medverkar i Kommunnätverk för hållbar utveckling, som drivs av Energikontor Väst. 

  Frågor?
  maj-liz.hedendahl@innovatum.se

  Önskar du få ytterligare information eller har andra frågor angående nätverksträffen kontakta Maj-Liz Hedendahl.