8 juni 09:00 - 12:30

Välkommen till sista träffen innan sommaren och semestrar, även denna gång blir det digitalt men med förhoppning om att vi snart kan ses "på riktigt"! 

Vi diskuterar nytt och relevant som berör våra uppdrag, får en föreläsning om effekt av Arne Berlin på Vattenfall och ett pass med kommunikationstema.

Program

9.00 Hej och välkomna. 

Dagens träff.
Nytt från Energimyndigheten: Enkäten.
Träffar i höst.

Magnus Kuschel. Två av projekten på Energikontor Väst har för närvarande fokus på kommunerna i Skaraborg och Sjuhärad. Projektmålen relaterar till industri/ näringsliv, elnätskapacitet och på så sätt energianvändning. Magnus informerar kort  om några av utmaningarna och det kanske kan leda till ytterligare kontakter för värdeskapande samverkan.

Anna Derneryd Insatsprojekt Resurseffektiv bebyggelse. (EKV & Örebro ansöker Resurseffektiv bebyggelse).

9.30-10.30 Effektfrågan: Arne Berlin, Vattenfall
Föreläsning och diskussion

10.30-10.45 Bensträckare

10.45-12.15 Kommunikation, Marknadsföring, Teamsytan -

10.45-11.15 Maria, aktuella kommunikationspunkter

11.15- 11.45 Klimatmål som påverkar, WS, diskussionsgrupper

11.45-12.15 Eva och Pål berättar om den goda berättelsen. Inspirerad av Svante Axelsson. 
Berätta positivt, slut på domedagshistorierna. Hur kan vi hotta upp samverkan ännu mer i nätverket? 

Kommunikationsgrupp med EKR i VG, intresserade?

12.15-12.30 Summering och avslut

Träffen anordnas av

Energikontor Väst