5 september 11:30Trä & Teknik 2024, Svenska Mässan i Göteborg

Välkommen på nätverkslunch i samband med Trä & Teknik 2024 på Svenska Mässan i Göteborg, torsdagen den 5 september!

Under denna lunchträff får du möjlighet att höra det senaste om vad som är på gång för nätverket. Vi kommer att uppdatera er om pågående projekt och är även intresserade av era tankar och förslag på framtida satsningar för Tillverka i Trä. Detta är ett perfekt tillfälle att stärka våra samarbeten och knyta nya kontakter.

Deltagare ansvarar själva för biljettköp till mässan och resekostnader men anmäler sig till nätverkslunchen här på vår sida.

Trä & Teknik 2024 erbjuder en inspirerande plattform där du möter ledare och experter inom fyra huvudteman: Den cirkulära tillverkningen inom träindustrin, den globala träindustrin, det hållbara samhällsbyggandet i trä och trävarukedjans resurseffektiva framtid. 

För mer information om mässan och seminarieprogrammet, klicka här.

Praktisk information

Plats: Trä & Teknik 2024 på Svenska Mässan i Göteborg
Tid: Torsdag 5 september kl. 11.30-13.30
Lokal: R15
Anmäl dig senast:
29 augusti
Kostnad: Lunchen är kostnadsfri. 
Kontaktperson: 
Linda Nordén, Innovatum Science Park

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.