Till anmälan

8 december 2022 10:00-12:00IUC Väst

Som en fortsättning på seminariet om mångfald inom tillverkningsindustrin går vi nu vidare med ett nystartat nätverk där vi tillsammans utvecklar oss själva och vår verksamhet inom mångfald och inkludering.

Nätverket kommer att träffas fyra gånger inom projektet React-PTC.
En träff skedde den 15 september. Nu är det dags för den andra träffen. Sedan planeras för ytterligare två tillfällen,  16 mars och 1 juni 2023. 

Anmäl dig till respektive tillfälle!


Agenda

 • Mål och inriktning för vårt nätverk – kort inledning av Thomas Sätmark från IUC Väst
 • Hur har tankarna gått sedan förra träffen?
 • Baskunskap som behövs för arbete med arbetsmiljö.
 • Vad för verktyg finns det och hur arbetar man systematiskt med arbetsmiljöarbete som en del i att nå en attraktiv arbetsplats genom jämställda och jämlika villkor?
 • Inspiration och utvecklingspotential - vi delar verksamheternas arbete och fortsatta utvecklingsarbete framåt. 
 • Kort teori och övning. Vad är normen för att vara människa?


Välkomna med er anmälan!

Till anmälan

Info

Målgrupp: Deltagare från parterna i PTC

Upplägg: Lära, träna och arbeta tillsammans inom mångfald och inkludering

När: Del 2  Torsdag 8 december 2022

Tid: 10.00-12.00 Följt av gemensam lättare lunch och fortsatt dialog

Plats:  IUC Väst, Nohabgatan 12 B


Till anmälan

Syfte med träffen:

 • att deltagarna får byta erfarenheter.
 • att företagen får lyfta gemensamma likheter.
 • att ge deltagarna idéer om hur en kan jobba med social hållbarhet och få dem att känna sig inspirerade till att ta nästa steg.
 • att fortsätta samtalet kring varför och hur en verksamhet kan jobba med frågan och vad det skulle kunna leda till.


Mål:

 • att deltagarna vill fortsätta utveckla nätverket.
 • att deltagarna vill använda projektets resurser i sina verksamheters interna arbete.
 • att även de parter som ansvarar för nätverket kommer igång med och delger deltagarna sitt eget utvecklingsarbete inom projektet
 • att deltagarna fått syn på utvecklingspotentialen i arbetet
 • att deltagarna vill genomföra/ testa något konkret att arbeta med i verksamheten som ett led i projektet/nätverket-organisationens egna utvecklingsarbete.

Arrangeras av

Produktionstekniskt Centrum

Framtidens fabrik är under utveckling och behovet av hållbara lösningar ökar. Hos oss möts tekniker och ingenjörer från företag och högskolans studenter och forskare för att utveckla såväl nya tekniker och metoder som affärsmöjligheter och kompetens för att göra industrin mer hållbar, effektiv och framtidssäker.