Väntelista

15 - 16 marsHotell Laholmen

Nu är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen som denna gång är i Strömstad! Konferensen är en mötesplats för aktörer från hela Sverige som odlare, forskare, myndigheter och intresseorganisationer. 

Eftersom Coronarestriktionerna har upphört kommer vi att kunna träffas på plats. Mycket välkomna att anmäla er!

Sista anmälningsdag: 28 februari 2022.

programmet står bland annat odling och användning av alger, RAS-odling av fisk, cirkulära system samt produktutveckling och marknadsföring. Föredrag kommer att varvas med diskussioner och mingel och studiebesök på närliggande vattenbruks- och forskningsanläggningar kommer att erbjudas. Konferensen kommer att bjuda på inspiration i form av innovation, forskning, och entreprenörskap - samt smakupplevelser!

Programmet för konferensen kommer också att läggas upp på NKfVs webb.

Sista anmälningsdag: 28 februari 2022.

Mer information om bl.a. boendealternativ och möjlighet att presentera och ställa ut under konferensen finns längre ner på sidan under "Praktisk information".

Ta vara på möjligheten att åka på något av våra studiebesök i anslutning till konferensen! Klicka här för information om de olika alternativen inkl. tider för transporter.

För er som är producenter finns möjlighet att bjuda på matprover under minglet dag 1 av konferensen. Anmäl ert intresse till lillemor.lindberg@innovatum.se, telefon: 0730-98 88 22

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR ORGANISATIONSKOMMITTÉN!

Anna Norman Haldén och Snuttan Sundell, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk

Veronica Andrén, Landsbygdsnätverket

Izabela Alias, Jordbruksverket

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Simon Johansson, Nordic Seafarm

Christian Vorbeck, Ostrea Aquaculture

Ingela Skärström, Marint gränsforum Skagerrak

Louise Hay, Svenskt vattenbruk och sjömat

Väntelista

Foto från vänster till höger:  Kent Berntsson,  Wikimedia, Mara Sorosina, Karin Björk, Salt Food & Communication

Praktisk information

DATUM och PLATS: 15-16 mars 2022, Hotel Scandic Laholmen, Strömstad

ANMÄLAN:  Sista anmälningsdag är den 28 februari 2022

OBS: I en del mejlprogram hamnar biljetten i skräpposten, så kolla där om du inte ser din biljett efter anmälan!

KONFERENSAVGIFT: 996 SEK (exkl. moms).  I avgiften ingår alla måltider från lunch dag 1 till lunch dag 2, samt transport till studiebesöken, men ej övernattning som bokas och betalas separat.

ÖVERNATTNING: Ett antal rum med olika standard är reserverade för konferensen. Du bokar och betalar ditt rum själv genom att ringa 0526-197 00 eller maila till booking@laholmen.se. Ange bokningskod 722854. De reserverade rummen måste bokas senast den 1 mars 2022, efter det datumet släpper hotellet de rum som reserverats för konferensen. För information om konferenshotellet, klicka här!

ANMÄL EN KORTPRESENTATION: Vi tar emot anmälningar för Dig som vill hålla en kort presentation (3 min) på temat “Mitt projekts/verksamhet bidrag till det svenska vattenbruket”. OBS! Antalet är begränsat och vi kan inte garantera att alla får möjlighet att presentera.

POSTERSESSION, FÖRETAGSMÄSSA, PRODUKTFÖREVISNING: Det finns möjlighet att ha en poster eller vara utställare under konferensen. Anmäl intresse och behov av utrustning (poster/rollup, bord, eluttag, övriga behov). Anmäl ert intresse till lillemor.lindberg@innovatum.se

STUDIEBESÖK: Det finns fyra spännande studiebesök att välja mellan:

1. Nordic Sea farm, storskalig algodling utanför Grebbestad, båttur ingår

2. Tjärnö Marinbiologiska laboratorium, spännande forskningsprojekt inom marint
vattenbruk och marin biologi

3. Ostrea AB samt Kosterhavets nationalpark, odling av det europeiska ostronet och besök på naturum Kosterhavet.

4. Ostronbonde Åsa Hardin, upplevelseturism med ostronfiske på Kalvö, Fjällbacka. 

Anmälan till något av studiebesöken (välj ett av alternativen) görs samtidigt som anmälan till konferensen eller senast den 4 mars till info@swemarc.gu.se

Klicka här för information om de olika alternativen inkl. tider för transporter.

Program


11:00

Registrering

12:00

Lunch

13:00

Välkommen, inledning

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk och Strömstad kommun

Read more
13:15

Session 1 Alger - odling och användning

Storskalig odling av Marina makroalger

Göran Nylund, Nordic Sea Farm

Read more
13:30

Vad har skönhetsprodukter, solceller och fiskfoder gemensamt?

Angela Wulff, Swedish Algae Factory

Read more
13:45

Alger som metanreducerande fodertillskott till kor

Fredrik Åkerman, Volta Greentech

Read more
14:00

Mingeldiskussioner

14:20

Odling av kallvattensarter, laxfiskar i RAS

  • Atlantlax i RAS - del i cirkulärt system, TBD Smögenlax Aquaculture, Rena hav
  • Ravdu - landbaserad rödingodling i Norrbotten, Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Read more

Session 2 - RAS-odling av fisk

14:50

Inomhusodlad småländsk störrom - RASande enkelt eller RASerade drömmar?

Torbjörn Ranta, Arctic roe of Scandinavia

Read more
15:05

Därför är steget från gris till fisk så enkelt - förutsättningarna i Västsverige

Niklas Wennberg, CEO Pond Fish and Greens och Charlotta Norén, Hushållningssällskapet Väst

Read more
15:20

Diskussion

15:30

Kaffepaus

16:00

Session 3 - Blå mat - Centrum för framtidens sjömat

Vad är Blå mat?

Kristina Snuttan Sundell, Göteborgs universitet

Read more
16:10

Unga forskare berättar om centrumets forskning

16:30

RRI – Blå Mats samverkansprogram och externa partners

Lillemor Lindberg. Innovatum Science Park

Read more
16:40

Session - 4 Kortpresentationer: ”Mitt projekts/idés bidrag till det svenska vattenbruket”

17:00

Mingeldiskussioner

17:30

Smaken framförallt – sjömatsinspiration från ett kockperspektiv

Sofia B Olsson, restaurang VRÅ

Read more
18:00

Mingel med smakprover från Svenskt vattenbruk

Postersession, företagsmässa och produktförevisning

Read more
19:30

Konferensmiddag


08:30

Session 5 - Cirkulära system

Odling av alger i processvatten från sjömatsindustrin

Kristoffer Stedt , Göteborgs universitet

Read more
08:45

Miljökassen - partikeluppsamling från öppna kassar

Hanna Carlberg, SLU

Read more
09:00

Den gröna regnbågslaxen

Anders Kiessling, SLU

Read more
09:15

Alternativa foderingredienser från sidoströmmar och underutnyttjade arter

Niklas Warwas, GU och Markus Langeland, RISE

Read more
09:30

Kaffepaus

10:00

Session 6 - Produktutveckling och marknadsföring

Oðerwilldera Älvdalsrom

Marit och Anders Beronius, Älvdalslax

Read more
10:15

Gårdsfisks arbete med produktutveckling och marknadsföring

Johan Ljungquist och Mikael Olenmark, Gårdsfisk

Read more
10:25

Förstudie – Kartläggning och upprättande av en branschgemensam plan för marknadsföring av svenskt vattenbruk och sjömat

Wenche Hansen, Matfiskodlarna, Ingela Skärström, Svenskt vattenbruk och sjömat och Tomas Strandberg, Recirkfisk

Read more
10:35

Mingeldiskussioner

11:00

Session: Nationella strategier och mål för livsmedelsproduktionen

Nils Henriksson, Näringsdepartementet

Read more
11:20

Det kommande Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Cecilia Landström och Karin Bendz, Jordbruksverket

Read more
11:40

Diskussion

12:00

Lunch

13:00

Studiebesök

Fyra spännande studiebesök att välja mellan:

1. Nordic Seafarm, storskalig algodling utanför Grebbestad, båttur ingår

2. Tjärnö Marinbiologiska laboratorium, spännande forskningsprojekt inom marint vattenbruk och marin biologi

3. Ostrea AB samt Kosterhavets nationalpark, odling av det europeiska ostronet och besök på naturum Kosterhavet

4. Ostronbonde Åsa Hardin, upplevelseturism med ostronfiske på Kalvö, Fjällbacka

Anmälan görs samtidigt som anmälan till konferensen eller senast den 4 mars till info@swemarc.gu.seBuss avgår 13.00 från Hotell Laholmen

Klicka här för mer information om de olika studiebesöken inkl. tider för transporter.

Read more

Organiseras av

Göteborgs universitet
Innovatum Science Park
Jordbruksverket
Landsbygdsnätverket
Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk
Nordic Seafarm
Ostrea Aquaculture
Sveriges Lantbruksuniversitet
Svenskt vattenbruk och sjömat