14 - 15 marsClarion Hotell, Umeå

Snart dags för den Nationella Vattenbrukskonferensen!

Denna gång träffas vi i Umeå!  Den Nationella vattenbrukskonferensen bjuder på ny kunskap, inspiration och omvärldsbevakning kring praktik, innovation, forskning, och entreprenörskap inom vattenbruk. Konferensen är mötesplatsen för hela vattenbruks-Sverige, från odlare till forskare och förädlare till myndigheter och intresseorganisationer. 

Bland punkterna på det preliminära programmet har vi :

  • Kompensationsodling
  • Klimatutmaningar för svenskt vattenbruk
  • Främjande och handlingsplan för vattenbruket framåt
  • Ökning av svensk matfiskproduktion

Under konferensen varvas studiebesök, intressanta föredragningar, diskussioner, mingel och smakupplevelser. Håll utkik efter uppdateringar av programmet här! Anmälan öppnar i god tid innan konferensen.

Varma hälsningar!

Organisationskommittén/

Anna Norman Haldén och Snuttan Sundell,  Susan Gotensparre, Henrik Sundh, Hanna Carlberg, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk 

Jason Bailey och Carl Dahlberg, Landsbygdsnätverket

Izabela Alias, Jordbruksverket

Åke Forssén, Vattenfall

Henrik Jeuthe, Vattenbrukscentrum Norr

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park


Foto: Vattenfall (romtagning), Jörgen Wiklund (röding) och Kristina Sundell (blåmusslor).