13 augusti 16:30-18:45

Interreg-prosjektet go:LEIF, Lydløs og Elbåtnettverket har gleden av å invitere til mingling i Bryggebyen tirsdag 13. August. Vi serverer pølser og brus.

Avreise med elbåt fra standen vår på Rådhusbrygga 16, like bak Samferdselsteltet, kl 16:30.

Retur til Rådhusbrygga senest kl 18:45, slik at vi rekker å få med oss “Innsikt fra Samferdselsteltet”, som begynner kl 19:00.

Om

Datum och tid:  13 augusti 16:30 - 18:45

Plats: Avreise med elbåt fra standen vår på Rådhusbrygga 16, like bak Samferdselsteltet, kl 16:30.

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. 


Kontaktpersoner

Ståle Almenning, LYDLÖS
mail: stale@innoventi.no


Kort om båtladdning
Båtladdning är förhållandevis nytt men liknar på många sätt hur vi laddar elbilar. Laddning kan ske med hög effekt (snabbladdning), normal effekt eller med låg effekt (”över-natten-laddning”). Laddningen kan ske från dedikerade laddare, landströmsuttag och industriuttag av olika slag, både i hemmahamnar och gästhamnar, men också längs kajer och bryggor på andra platser.

go:LEIF - bakgrund
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.