Anmäl dig här

22 juni 2021 09:30-11:00

I detta webbinarie diskuterar vi miljöcertifiering av fastigheter. Certifieringssystemen driver på många sätt utvecklingen för hållbara fastigheter och hjälper såväl beställare som leverantörer att sätta nivå och prioriteringar för ambitionerna vid produktionen och den kommande förvaltningen.

Vi tittar på några av de system som förekommer på marknaden och på skillnaderna mellan dem. Vi får exempel på hur man arbetar med systemen genom projektet fram till en certifiering sker, och i vissa fall även längre. Några praktikfall berättar om beställarens erfarenheter och lärdomar från färdigställda projekt.

I S2C projektet har vi hittills haft mycket fokus på fastigheters klimatpåverkan genom materialval, arkitektur och konstruktion. Hållbara fastigheter innehåller långt fler egenskaper att beakta. Vid projekteringen, under byggnationen, och inför drift- och förvaltningsfasen. Modeller för miljöcertifiering kompletterar bilden på många sätt.

Målgrupp:

Som vanligt vänder vi oss till dig med intresse för hållbart bygg. Vår första målgrupp är kommunerna i Västra Götaland och deras byggande funktioner, men det är öppet för är alla med behov och intresse för dessa frågor att delta!

Agenda

09:30 Inledning – Peter Berg, Energikontor Väst
Hej, välkomna och kort om dagens agenda

  • Miljöcertifieringssystem – Pia Stoll, SGBC
   Pia kommer från SGBC ( Sweden Green Building Council ) och inleder med att berätta om miljöcertifieringssystem. Varför har vi dem, vad innebär det och vad finns på marknaden?

  • En jämförelse av några av de vanligare systemen – Anna Landfors Limdal, WSP
   Vi tittar på Miljöbyggnad, Leed, Breeam, Svanen och Well – hur skiljer de sig åt?

  • Certifiering för Noll CO2 – Pia Stoll, SGBC
   Att NollCO2 certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Vad innebär det?
  • Certifiering för Miljöbyggnad iDrift – Jimmy Möller, SGBC
   En nytt system som används för certifiering av befintliga byggnader. Hur går det till?

  10:15 Några praktikfall:
  Arbete med system för miljöcertifiering. Vi tittar på erfarenheter och lärdomar från arbete med certifiering i olika projekt

  • Miljöbyggnad – Anders Jansson, Kraftstaden fastigheter
   I Trollhättan har certifiering av Hälltorpsskolan gjorts enligt Miljöbyggnad Guld
  • Noll CO2 –  Robert Carlsson, Castellum
   Nya polishuset i Örebro – ett klimatneutralt kontorshus!


  • Miljöbyggnad iDrift  – Johanna Thomsen, Varbergs Fastighets AB
   Arena Varberg är först i Sverige med den nya certifieringen!

  Diskussion
  Vi tar en gemensam diskussion och lite tid för frågor

  Summering och nästa steg – Peter Berg, Energikontor Väst

  11:00 SLUT

   För mer info kontakta Peter Berg
   peter.berg@innovatum.se

   0520-289 319