Till anmälan

29 mars 2023 09:00-10:00

Välkommen till ett webbinarium om marin bioteknik!

Marin bioteknik är ett tvärvetenskapligt och ämnesmässigt brett forskningsfält, där resultaten kan tillämpas inom så vitt skilda områden som medicin, livsmedel, bränslen och klimatåtgärder. Forskningen inom marin bioteknik speglar de stora samhällstrenderna, från att söka lipider och oljor för att göra biodiesel, till att undersöka verksamma molekyler för till exempel medicin och biologisk anti-fouling, till att det idag är stort fokus på dna-sekvensering för att spåra organismer i den marina miljön.

Nu har det genomförts en undersökning, en bibliometrisk rapport, över artiklar som publicerats inom området marin bioteknik under de senaste 20 åren.

Till det här webbinariet kommer Lars Kullman, Digitala tjänster, Göteborgs universitetsbibliotek för att presentera resultatet av kartläggningen som ger en bild av utvecklingen på området och vilka svenska universitet som är ledande.  Lars delar även sina tankar kring hur vi tar arbetet med kartläggningar som denna vidare framöver med hjälp av olika verktyg. 

Vi avslutar med  en diskussion kring hur forskning och utveckling inom området marin bioteknik kan stärkas för ökad samhällsnytta. Bredvid Lars Kullman medverkar även Mattias Berglin, forskare inom biologisk funktion och material på RISE.


När: 29 mars  kl. 9-10

Var: Digitalt. Länk skickas ut innan eventet.

Till anmälan

Arrangeras av

Innovatum Science Park

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.