Anmäl dig här

23 juni 2021 10:00-11:30

Styrning och beslut baserade på fakta är alltid rätt. Så också i energiarbetet. Relevant och tillförlitlig energistatistik och fakta om energianvändningen är nödvändig för att identifiera områden för styrning och för prioritering. Analys av statistik och fakta ger information om möjlig energieffektivisering. Vi tar hjälp av Björn Rinde från AFRY som berättar om hur arbetet kan bedrivas.

Vi hälsar denna gång på hos Orkla Foods i Kungshamn. Som konsumenter känner vi varumärket ABBA. Kalles kaviar är alltid rätt och den inlagda sillen är högaktuell så här inför midsommar.
Magnus Johansson är elchef på Orklafabriken och berättar om hur de bedriver sitt energi- och miljöarbete vid anläggningen. Genom konceptet VERA arbetar man förutom med energieffektivisering också med att minska vattenförbrukningen, med att ta vara på restströmmar och med att minimera avfall.

Vi avslutar med att titta på hur verktyg och system för uppföljning, visualisering och analys ger beslutsstöd för styrning av energiarbetet. 

För vem?

Målgruppen för denna aktivitet är de som arbetar med energi- och miljöfrågor inom teknik, drift och underhåll, eller har ansvaret för produktionen eller verksamheten. Detta webbinar kommer att följas av fler aktiviteter där vi arbetar behovsorienterat och i dialog med de företag som deltar.


Agenda

10:00

Inledning

Peter Berg, Energikontor Väst

Read more
Peter Berg
Energikontor Väst
10:10

Fakta för mål och styrning i energiarbetet

Björn Rinde, AFRY

Björn berättar om hur vi kan göra rätt avvägningar för att ha relevanta och samtidigt förståeliga energimål. Vi får en introduktion till hur statistiska metoder kan användas
för att ta hänsyn till olika energipåverkande parametrar och för att ta fram nyckeltal som hjälper oss att identifiera och prioritera avvikelser.

Read more
Björn Rinde
AFRY
10:30

Praktikfall: Systematiskt energi- och miljöarbete

Magnus Johansson, Orkla Kungshamn

Kungshamnsfabriken har en lång tradition av arbete med energieffektivisering. Magnus berättar om hur de arbetar i VERA-gruppen och ger exempel på åtgärder de gjort och insatser som är på gång i fabriken.

Read more
Magnus Johansson
Orkla Kungshamn
10:50

Systemstöd för visualisering och analys i energiarbetet

Björn Rinde, AFRY

Björn berättar om A3-metodik för att komma igång med relevant energiuppföljning utan att fastna i komplexa IT-system. Vidare om arbetssätt och tillvägagångssätt för att identifiera relevanta alternativ för energimätsystem för din verksamhet, samt exempel på energiuppföljningssystem.
Vi berör också möjligheter och utmaningar med system för laststyrning och optimering mot energipriser och klimatpåverkan.

Read more
Björn Rinde
AFRY
11:10

Frågor & diskussion

För alla

Vi tar en gemensam diskussion och lite tid för frågor

Read more
11:20

Summering och nästa steg

Peter Berg, Energikontor Väst

Read more
Peter Berg
Energikontor Väst
11:30

11:30 SLUT

Om detta webbinarie

Detta webbinar anordnas inom ramen för projektet "Samverkansplattform för Energieffektivisering" som vi på Energikontor Väst driver. I projektet ingår bland annat att göra samverkansaktiviteter för energieffektivisering med målgrupperna inom fastigheter och industri.