Anmäl dig!

20 maj 10:00 - 11:30

Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, IT och tillverkningsteknologier. Konceptet bygger på ökade möjligheter inom digitaliseringen och integrerar hela värdekedjan från idé till återvinning av produkten.  

Inom Tillverka i Trä har samarbete med Högskolan Väst initierats för att tillsammans arbeta med att utveckla lämpliga modeller inom logistik för industrialiserad träbaserad konstruktion för att möta de utmaningar som denna industrigren står inför idag. Exempel på utmaningar kan vara; effektiva produktionsflöden, stora produktvariationer, modulbaserad produktion i kombination med lösningar för kundanpassning och utökad leveransservice. Dessa utmaningar bör hanteras samtidigt med en ökande grad av digitalisering, såsom smarta fabriker, Internet of Things, ökad automatisering, maskininlärning och Big Data-analyser.

Den 20 maj samlas vi för att gemensamt lyfta de logistiska utmaningar som träbyggnadsbranschen möter. Vi presenterar och diskuterar nya teknologier och aspekter av Industri 4.0 i relation till logistik och supply chain management, med fokus på användning och möjligheter inom träbyggnadsbranschen.

Träffen introduceras med en presentation av Högskolan Väst, som kommer att fokusera på den senaste utvecklingen inom logistik och supply chain management. Därefter diskuterar vi gemensamt med deltagande företag vilka behov och möjligheter som finns inom logistikutveckling specifikt för träbyggnadsbranschen. Förhoppningen är att möta upp och förstå behoven hos företag inom Tillverka i Trä för att tillsammans skapa innovativa lösningar på logistiska utmaningar.

Seminariet leds av Kristina Eriksson, lektor i Logistik, och Lina Gharaibeh, doktorand i Produktionsteknik, båda från Högskolan Väst.

Se filmen där Björn Lantz, professor i logistik och Supply Chain Management, Kristina Eriksson och Lina Gharaibeh berättar mer om satsningen.

Praktisk information


När? 20/5 kl 10:00-11:30
Var? Online
Kontaktperson
Kristina Eriksson
kristina.eriksson@hv.se
+46 72 160 01 45

Delar av seminariet genomförs på engelska.

Anmäl dig!

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.