Till anmälan

2 maj 2023 08:30-12:00

Det är många företag och branscher som står inför samma utmaning - personalbrist och stort behov av att rekrytera. Det här eventet bjuder på goda idéer och exempel på hur man kan gå tillväga!

Under dagen får du värdefull input kring den generation som nu är på väg in på arbetsmarknaden. Vilka är generation Z? Vad är viktigt för dem? Vad är mindre viktigt? Och framförallt, hur når du dem när ditt företag ska rekrytera?

Dessutom så diskuterar vi hur företag praktiskt kan hantera språkhinder som kan finnas hos den nya arbetskraften. 

Du får också veta varför din verksamhets hållbarhetsarbete kan vara en vinnande faktor för att locka ny arbetskraft.

Till anmälan

För vem?
Det här eventet riktar sig till dig inom en verksamhet som söker personal. Du som deltar är kanske miljö-, kvalitets- eller hållbarhetsansvarig, HR- eller personalansvarig, ägare eller VD. Ta gärna med dig din kollega på träffen och kom tillsammans!


Datum & plats

2 maj, klockan 08.30

Du kan välja ett medverka på en av tre platser. Ange vilken i anmälan!

  • Sotenäs Symbioscentrum, Hagabergs Industrigata 1, Kungshamn
  • Innovatum Science Park, Nohabgatan 14, Trollhättan, plan 2.
  • CSR Västsverige, Yesbox - Home of Entrepreneurs Gamlestadsvägen 4, Göteborg


Kostnad
Konferensen är kostnadsfri, du som deltagare investerar din tid.


Agenda

08.30-09.00 Registrering och frukost

09.00-12.00 Föreläsning och workshop om hur vi attraherar och når ny arbetskraft

12.00-13.00 Lunch

Om talarna

Amelia Äbelö, projektledare Miljö & Arbete, Sätt färg på Göteborg
Sätt färg på, initierades av branschorganisationen Måleriföretagen och rekryterar unga som står långt från arbetsmarknaden. Genom att proppa dem fulla med yrkeskompetens öppnar de dörren till en bransch full med jobbchanser. Satsningen bidrar dessutom till minskad klimatpåverkan och sätter färg på Göteborg.

Margareta Johannesson, Quality & Sustainability Director på Almondy. Hon kommer berätta om deras arbete med rekrytering med fokus på hur företag praktiskt kan hantera språkhinder som kan finnas hos den nya arbetskraften, oavsett ålder. Hur kan vi ta vara på möjligheten i att rekrytera personer som inte alltid pratar flytande svenska och samtidigt värna om arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet?


Arrangeras av

CSR Västsverige
Innovatum Science Park

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.