ANMÄL DIG HÄR

6 april 2022 08:00-10:00Hotell Opera, Göteborg

---------------------------------------

Har du tappat länken? 

Ingen fara, anslut till seminariet här.

---------------------------------------

Välkommen på seminarie om klimatprestandan för flytande biogas samt sjöfartens möjligheter att ställa om med inhemsk biogas.

Det finns många skäl för samhället att satsa på en utbyggnad av produktionskapacitet och användning av både komprimerad (CBG) och flytande (LBG) biogas. Det visar de systemanalyser av klimatnytta för flytande biogas som IVL - Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Tekniska Högskola har genomfört inom projektet Västsvensk arena för flytande biogas.

Nyttorna är bland annat god klimatprestanda, mindre beroende av import av fossila bränslen och minskade skadliga luftemissioner.

LBG ger transportarbete till låg klimatpåverkan och på goda företagsekonomiska villkor, en kalkyl som blir alltmer gynnsam i skenet av EU:s hållning gentemot Ryssland. LBG som används i tunga lastbilar har inom ramen för analysen visat sig ha bättre klimatprestanda än alternativ som biodiesel i form av HVO.

Parallellt har IVL och Chalmers även undersökt möjligheten för sjöfarten att ställa om med LBG som verktyg. Resultatet visar att det finns möjligheter att tiofaldiga den svenska produktionen av LBG till 2045. Detta skulle kräva en mycket snabb utbyggnadstakt, men är också vad som krävs om sjöfartens behov ska kunna mötas - inom bara några år förväntas efterfrågan på bunkermöjligheter av LBG i Sverige nå 4-5 TWh.

Välkomna den 6 april att lyssna in forskarna från IVL och Chalmers som tagit fram de respektive rapporterna.

Program

kl. 08.00 - 08.30 Kaffe, macka och mingel för de som kan vara på plats

kl. 08.30 - 09.00 Systemstudier av LBG i tung trafik

kl. 09.15 - 10.00 Sjöfartens behov av LBG och hur det kan mötas med inhemsk produktion

Studierna presenteras av Anders Hjort, Karl Jivén och Sebastian Bäckström.

Det praktiska

Vad: Seminarium om LBG - klimatprestanda och sjöfartens möjligheter

Var: Hotell Opera, Göteborg, inkl. frukostfralla eller digitalt via länk. 

När: den 6 april 2022 kl. 8 - 10

ANMÄL DIG HÄR