Anmäl dig!

11 februari 10:00 - 11:30

Hur kan vi stötta företag och aktörer inom trätillverkning?

Högskolan Väst, huvudpart i Tillverka i Trä, har lång erfarenhet av utbildningssamarbeten med samverkanspartners inom näringslivet. Genom en mängd insatser har Högskolan Väst att utvecklat och gett, i samproduktion med industrin, flexibla, kort kurser som skräddarsys i samproduktion efter företages kompetensbehov. Kurserna är anpassade efter industrins behov, såväl till innehåll som format. 

Ett flexibelt utbildningsmodeller har utvecklats och utbildningarna ges delvis eller helt nätbaserat. Kurser möter nuvarande och framtida behov inom områden såsom industrins digitalisering, additiv tillverkning, robotik, automation, hållbar produktion, produktionsledning och elektriska fordon.

Den 11 februari samlas vi för att ta del av Högskolan Västs modeller för kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vi diskuterar samproduktionsmodellerna och lyfter pågående kursinsatser. Vid träffen fokuseras specifikt kompetensutvecklingsbehov inom trätillverkning och förhoppningen är att kunna möta företagen inom Tillverka i Trä kunskapsbehov och utmaningar för att tillsammans skapa innovativa möjligheter för kompetensutveckling.

Se inspelningen från webbinariet!

Praktisk information


När? 11 februari 10:00 - 11:30
Var? Online
Kontakt:
Lennart Malmsköld, Högskolan Väst
lennart.malmskold@hv.se

Anmäl dig!

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.