Anmäl dig här

14 maj 10:00-12:00

Välkomna till ett digitalt möte om energiplanering.

Klimatlöfte 8 - Vi arbetar aktivt med vår energiplan. Det innebär att kommunen har en uppdaterad energiplan som är kopplad till översiktsplaneringen och som omfattar lokal produktion, tillförsel, distribution och användning av energi. Exempelvis genom att använda "Vägledning för energiplanering" framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland. Samt tillsammans med andra relevanta aktörer årligen genomför åtgärder som minskar klimatpåverkan i energiförsörjningen. Översiktsplanen kan kompletteras med tematiska tillägg som Vindbruksplan och Solstrategi.

Inledningsvis kommer Länsstyrelsen ge en överblick om det energistrategiska läget i länet och informera om på vilket sätt Länsstyrelsen kan ge hjälp och stöd till kommuner i arbetet med att ta fram en ny eller revideras energiplan.

Därefter berättar Energikontor Väst och Trollhättans Stad om projektet InPlan och hur det bidrar till kommunens energiplansarbete. Boråsregionen kommer också att vara med och berätta om hur man från kommunalförbundens sida också kan stötta och samordna arbetet när flera kommuner samtidigt uppdaterar sina energiplaner. Även Lerums kommun kommer att vara med och berätta om sina erfarenheter av att internt organisera sig i syfte att uppdatera sin energiplan, bland annat tillsammans med det kommunala energibolaget.

Det kommer också att finnas gott om tid för frågor och diskussion.


Varmt välkomna!

Sista dag för anmälan 12/5. Webbinariet är öppet för alla kommuner i Västra Götaland, även om ni inte antagit klimatlöftet.

Mötet hålls i Teams. Länk till mötet skickas ut någon dag innan till de som anmäler sig.

Anmäl dig här
.
Fredrik Bergman
fredrik.p.bergman@lansstyrelsen.se

Önskar du mer information eller har andra frågor kontakta Fredrik Bergman, Länsstyrelsen Västra Götaland.