Anmäl dig här

21 maj 10:00-12:00

Välkommen till ett webbinarium för Kommunernas klimatlöfte 7.

7. Vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn. Det innebär att kommunen fokuserar på energi och klimat i miljötillsynen genom minst två satsningar under perioden. Med detta menas att kommunen väljer ut lämpliga tillsynsobjekt för att genomföra miljötillsyn med fokus på energi och klimat. Löftet kan handla om att i tillsynen efterfråga energikartläggning och/eller en handlingsplan samt genomförande av energieffektiviseringsåtgärder och energikonverteringar, till exempel fasa ut oljepannor. Det kan även innebära att informera om olika investeringsstöd eller att samverka med kommunens energi- och klimatrådgivare.

Inledningsvis kommer Niklas Hansson från Länsstyrelsen i Skåne att berätta om deras erfarenheter av att arbeta med energifrågan i samband med tillsyn av olika verksamheter.

Därefter kommer Malin Karlsson från Energimyndigheten bland annat att berätta om det lagutrymme som finns i miljöbalken och vilka möjligheter det ger för olika tillsynsmyndigheter att ställa krav på energianvändning på verksamhetsutövare.

Det kommer också att finnas gott om tid för frågor och diskussion.

Målgrupp för webinariet är i första hand kommunala miljöinspektörer och chefer med ansvar för tillsynsverksamhet.

Varmt välkomna!

Sista dag för anmälan 19/5. Webbinariet är öppet för alla kommuner i Västra Götaland, även om ni inte antagit klimatlöftet.

Mötet hålls i Teams. Länk till mötet skickas ut någon dag innan till de som anmäler sig.

Anmäl dig här
.
Fredrik Bergman
fredrik.p.bergman@lansstyrelsen.se

Önskar du mer information eller har andra frågor kontakta Fredrik Bergman, Länsstyrelsen Västra Götaland.