Anmäl dig här

26 januari 10:00-12:00

Välkomna till ett digitalt möte kring uppföljning av klimatarbetet.

Kommunernas klimatlöfte 1: Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet. Det innebär att kommunens politiska ledning har en årlig genomgång av klimatarbetet i kommunen inklusive klimatlöftena samt följer upp utsläppen i förhållande till kommunala, regionala och nationella mål. Exempelvis med utgångspunkt i den regionala analysen som erbjuds från Klimat 2030.

Under mötet presenteras ett underlag för den regionala analys som kan stötta kommunernas klimatuppföljning i klimatlöfte 1. Vi diskuterar hur en genomgång med den politiska ledningen kan se ut och vilka frågor/siffror som kan vara aktuella att ta upp.

Vi kommer även gå igenom hur Kommunernas klimatlöften kommer följas upp kommande år, med start januari 2025. 

Tid för frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte med Klimat 2030 samt kommuner emellan.

Varmt välkomna!

Sista dag för anmälan 24/1. Webbinariet är öppet för alla kommuner i Västra Götaland, även om ni inte antagit klimatlöftet.

Mötet hålls i Teams. Länk till mötet skickas ut någon dag innan till de som anmäler sig.

Anmäl dig här
.
Frågor?
Lise.Nordin@vgregion.se

Önskar du mer information eller har andra frågor kontakta Lise Nordin.