17 september 11:00-12:00

Välkomna till ett digitalt möte kring uppföljning av klimatarbetet.

Kommunernas klimatlöfte 1: Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet. Det innebär att kommunens politiska ledning har en årlig genomgång av klimatarbetet i kommunen inklusive klimatlöftena samt följer upp utsläppen i förhållande till kommunala, regionala och nationella mål. Exempelvis med utgångspunkt i den regionala analysen som erbjuds från Klimat 2030.

Mötet ger möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar om hur den årliga uppföljningen planeras i olika kommunerna. Inför mötet kommer en PPT med uppdaterade bilder att skickas till er med den nya utsläppsstatistiken.

Tid för frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte med Klimat 2030 samt kommuner emellan.

Varmt välkomna!

Sista dag för anmälan 15/9. Mötet är öppet för alla kommuner i Västra Götaland, även om ni inte antagit klimatlöftet.

Mötet hålls i Teams. Länk till mötet skickas ut någon dag innan till de som anmäler sig.

.
Frågor?
Lise.Nordin@vgregion.se

Önskar du mer information eller har andra frågor kontakta Lise Nordin.