Anmäl dig!

21 oktober 10:00

Forskning visar på att jämställda företag är mer innovativa och lönsamma. Ändå är det en utmaning att få till en jämställd arbetsplats inom byggsektorn. Är det skillnad på att gjuta grunder på en byggarbetsplats eller att arbeta i ett tempererad modulhusfabrik? Ligger skillnaden i jargong och kultur eller hur fysiskt krävande arbetet är? Innebär det här att tillverkande företag i fabrik har fördelar kring rekrytering och kompetensförsörjning jämfört med entreprenören?

Vi har bjudit in Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjning från Byggföretagen, som kommer dela exempel på hur de arbetar med frågan.

Henrik Svahn som är divisionschef på Derome kommer att presentera hur Derome arbetar kopplat till sin husfabrik i Värö. Deromes målsättning är att få en 50/50 fördelning av män och kvinnor. Hur är utfallet hittills och vad tar de med sig till kommande projekt? 

Självklart kommer det finnas tid för reflektion, och diskussion med våra talare.

Detta och mycket annat kommer vi att diskutera vidare i vårt webbinarium. Välkomna att ansluta den 21 oktober kl 10-11.

Praktisk information

Var? Online 
När?
21 oktober kl.10.00-11.00
Kostnad? 
Eventet är helt kostnadsfritt. 
Möteslänkhttps://zoom.us/j/93618163684?...

Kontaktperson: Sofia Mohlin, kommunikationsansvarig Johanneberg Science Park, Sofia.mohlin@johannebergsciencepark.com


Anmäl dig!

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.