Anmäl dig här

9 mars 2023 10:00

Ta del av CSR Västsveriges rapport om hur företagen inom projektet Tillverka i trä och företag i bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF arbetar med jämställdhet och jämlikhet.


Webbinariet kommer att ge en nulägesbild av jämställdhets- och jämlikhetsarbetet ute hos företag i träbranschen. Inom projektet Tillverka i trä har Innovatum Science Park beställt en rapport om hur partföretagen nätverket samt företag i bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF arbetar med jämställdhet och jämlikhet. 

CSR Västsverige kommer sammanfatta det som har framkommit i intervjuerna och enkäten som gjort med företagen, samt belysa goda exempel och lärdomar som har framkommit i rapporten.

Det kommer finnas tid att ställa frågor, dela egna reflektioner och få inspel från andra företag inom projektet Tillverka i Trä och TMF för att väcka nya tankar om hur den egna verksamheten kan arbeta.


Välkomna!

Anmäl dig här

Praktisk information

MÅLGRUPP: Partföretag i projektet Tillverka i Trä samt medlemmar i TMF. Verksamheter som är nyfikna på hur företag arbetar med jämställdhet och jämlikhet i träbranschen och vill ta del av exempel på arbetssätt. Välkomna!

TID: 10.00- 11.00

PRIS: Kostnadsfritt

MÖTESLÄNK: Klicka här för att ansluta till mötet

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Nätverket Tillverka i Trä samordnas av Innovatum Science Park.