Till anmälan

26 april 2023 10:00-11:00

Social hållbarhet kan vara en hävstång för tillväxt, ett sätt att utveckla arbetsgivarvarumärket och ge en bra grund för verksamhetens innovationsarbete. 

Det här eventet bjuder på en guidning till hållbarhetens tre dimensioner, hur de hänger ihop och vilka hållbarhetsfrågor som kan ingå i begreppet. Webbinariet bjuder också på kunskap om internationella ramverk och modeller som företaget kan luta sig mot i sin hållbara verksamhetsutveckling samt exempel på konkreta case från andra företag som arbetat med frågorna. 

Eventet vänder sig till små och medelstora företag och de som arbetar med att utveckla sådana verksamheter. Att förstå sin kontext och säkerställa sin relevans för de intressenter verksamheten finns till för är avgörande för alla företag. Den här föreläsningen ger tips och perspektiv på hur företag kan göra just det!

Självklart kommer det att finnas tid att ställa frågor.

Länk till webbinariet skickas ut till dig efter anmälan.

Välkommen!

Webbinariet hålls av Anna Simmons, projektledare på CSR Västsverige - nätverket för hållbar verksamhetsutveckling.

Arrangeras av

Innovatum Science Park
CSR Västsverige

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.