Anmäl dig här

21 June 13:00 - 14:00

Laddinfrastruktur för lätta fordon

Välkommen att få reda på mer om Västra Götalandsregionens satsning för att ge stöd till utveckling och etablering av laddinfrastruktur för lätta  fordon. Den 28 juni, kl 13-14, sätter vi fokus på lätta transporter och de möjligheter som aktörer inom sektorn har för att söka medel för arbetet för en ökad elektrifiering.

Satsningen ligger inom ramen för kraftsamling elektrifiering, som är en del av Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi. Som ett led av kraftsamlingen erbjuder nu regionen ett planerings- och investeringsstöd för satsningar på utbyggd laddinfrastruktur, för både lätta och tunga fordon. 

Satsningen ska ge ökade möjligheter för aktörer i länet att satsa på mer hållbara transporter och därmed stå rustade inför den snabba utvecklingen vi ser inom transportsektorn. Under 2021 har 70 miljoner avsatts för att accelerera utbyggnationen av laddinfrastruktur. Under ett informationsmöte erbjuder vi nu möjligheten att få en tydligare bild av vad man kan söka ekonomiskt stöd för. 

På agendan:

  • Elektrifieringen av de lätta transporterna
  • Vad kan man få stöd för? Line Rondestvedt De Verdier berättar om VGRs satsning och vad man kan få stöd för.
  • Möjlighet att ställa frågor

Välkommen!

Sprid gärna inbjudan vidare!

Varmt välkomna!


Anmäl dig här

Om eventet

Energikontor Väst rikard.pettersson@innovatum.se

Kraftsamling elektrifiering är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer om hur vi kraftsamlar kring cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för vårt gemensamma regionala utvecklingsarbete. Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030