Anmäl dig här

6 September 10:00 - 11:00

Laddinfrastruktur för
lätta fordon

Välkommen den 6 september kl. 10-11. Då berättar vi om Västra Götalandsregionens nya satsning för att ge stöd till utveckling och etablering av laddinfrastruktur för lätta fordon. Vi fokuserar på de möjligheter som finns för aktörer i sektorn att söka medel för ökad elektrifiering av lätta transporter.

Satsningen ligger inom ramen för Kraftsamling elektrifiering, som är en del av Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi. Som ett led av kraftsamlingen erbjuder nu regionen ett planerings- och investeringsstöd för satsningar på utbyggd laddinfrastruktur, för både lätta och tunga fordon. 

Målet är att ge ökade möjligheter för aktörer i länet att satsa på mer hållbara transporter och därmed stå rustade inför den snabba utvecklingen som sker inom transportsektorn. Under 2021 har 70 miljoner kronor avsatts för att accelerera utbyggnationen av laddinfrastruktur. 

Under informationsmötet ges en tydligare bild av vad man kan söka ekonomiskt stöd för. 


På agendan:

  • Elektrifiering av  lätta transporter
  • Vad kan man få stöd för?  Line Rondestvedt De Verdier berättar om VGRs satsning
  • Möjlighet att ställa frågor


Sprid gärna inbjudan vidare!

Varmt välkomna!


Anmäl dig här

Om eventet

Energikontor Väst
rikard.pettersson@innovatum.se

Kraftsamling elektrifiering är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer om hur vi kraftsamlar kring cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för vårt gemensamma regionala utvecklingsarbete. Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030