Anmäl dig här

25 januari 10:00-11:00

Industry in West huvudsyfte är att få tillverkande företag att anta ett mer cirkulärt, resurseffektivt och miljömedvetet fokus, bland annat genom ökad förståelse för cirkulära affärsmodeller och ökad transparens i värdekedjan.

Genom samverkan mellan IUC-bolagen i Västsverige kan vi tillsammans stödja tillverkande företag i deras omställning till en långsiktig hållbar industri. Vi coachar på plats på ditt företag och genom coachningen kan vi leda till bestående förmågor och beteenden hos företagen. Vi blir en möjliggörare för företag att ställa om till ett cirkulärt och förnyelsebart företagande i Västsverige.

Välkommen!

Anmäl dig här

Praktisk information


Datum:
Torsdag 25 januari
Tid: 10.00-11.00
Pris: Kostnadsfritt
Kontaktperson: Tommy Christensen, tommy.christensen@innovatum.se

Klicka här för att ansluta till mötet


Presentatör

Linda Olofsson
Projektledare Fyrbodal Industry in West

Läs mer

Webbinariet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Eventet riktar sig till dig som är verksam inom tillverkningsindustrin och som vill vara en del av lösningen på dagens och morgondagens utmaningar. 

Sprid gärna eventet till personer inom din organisation som webinariumet kan vara intressant för.