Anmäl dig här

20 oktober 2022 10:00-11:00

Svensk fordons- och tillverkningsindustri har genomgått en stor omställning i spåren av den globaliserade ekonomin. Vad kan träbyggbranschen lära från detta för att möta dagens och morgondagens utmaningar?

De sammanlagda fastighetsekonomiska kostnaderna för åtgärder samt kostnader knutna till ineffektiv resursanvändning inom byggsektorn bedöms enligt Boverket uppgå till 59–73 miljarder kronor per år. Boverkets rapport - Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

Jan Oscarsson är Innovationsledare på Innovatum Science Park och kommer med sin bakgrund inom tillverkningsindustrin och akademin att berätta om orsaker, samband, lösningar och visa vad vår bransch kan lära från den omställning som bland annat fordonsindustrin redan gjort.

Välkommen med er anmälan!

Praktisk information

Var - Online 
När - 
Torsdag 20 oktober kl. 10.00-11.00
Kostnad - 
Eventet är kostnadsfritt. 
MöteslänkKlicka här för att koppla upp

Kontaktperson: Jan Oscarsson, Innovatum Science Park
jan.oscarsson@innovatum.se

Anmäl dig här

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.