Till anmälan

3 maj 2023 09:00-10:00Online

Välkommen till ett webbinarium om industriell symbios och cirkulära flöden!

Industriell symbios är en möjlighet för företag att minska sina kostnader genom nya affärsmodeller, samtidigt som negativ miljöpåverkan kan minskas. Nu ges en möjlighet för intresserade företag, kommuner och andra aktörer att höra mer om Sotenäs Symbioscentrum och resan till att vara ett av Sveriges främsta exempel på industriell och social symbios.

Under denna timme får ni ta del av erfarenheter från uppstarten och utvecklingen av centrumet och hur Sotenäs kommun nu kan inkludera symbiosen som ett erbjudande inom besöksnäringen året runt. 

Ta chansen till inspiration för kliv framåt i hållbara affärsmodeller för en mer cirkulär ekonomi! Kanske kan vi hitta utvecklingsmöjligheter i ditt företag eller din kommun?

Ett event för ökad samverkan

Detta event arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar där aktörer samverkar för att öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller och värdehöjning av restflöden/sidoströmmar. Inom projektet arrangeras workshops tillsammans med företag och kommuner för att hitta vägar för företag att använda restprodukter från en, som råmaterial för andra. Industriell symbios kan minska behovet av både råvaror och resurshantering samt minska utsläpp, sänka energiförbrukning och skapa nya intäktsströmmar.

Lär dig mer 

Efter webbinariet kommer material att skickas ut i form av kortare digitala föreläsningar om industriell symbios. Eventet arrangeras av Sotenäs Symbioscentrum och Innovatum Science Park och knyter även an till arbetet med Klimat 2030 och satsningen Kommunernas klimatlöften

Varmt välkomna!


Praktiska detaljer

Kontaktpersoner: Louise Staxäng Torbäck, Sotenäs symbioscentrum och Maria Eléhn, Innovatum Science Park.

Målgrupp: Företag, kommuner och andra som är nyfikna på industriell symbios.

När: 3 maj kl 9-10.  Anmäl dig senast 2 maj.

Hur: Online på Teams. Länk skickas ut innan webbinariet.

Till anmälan

Arrangeras av

Innovatum Science Park
Sotenäs symbioscentrum

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.