Till anmälan

7 september 2022 09:30-14:30Sotenäs symbioscentrum

Välkommen till ett studiebesök med fokus på industriell symbios!

Sotenäs symbioscentrum har tillsammans med företagen i Kungshamn skapat en industriell symbios där det ena företagets restströmmar blir nästa företags råvara. Kom och lyssna på symbiosutvecklarna Stina Gottlieb och Louise Staxäng-Torbäck som berättar mer om hur man jobbar med industriell symbios i Sotenäs kommun.


Medverkar under dagen gör även Sixten Söderberg, Fiskarföreningen Norden, som kommer ge sitt perspektiv på en hållbar förvaltning av havet. 

Den marina återvinningsstationen 

Den marina återvinningsstationen i Sotenäs är den enda i sitt slag i Sverige. Under studiebesöket ges möjligheten att följa med på ett spännande besök på den unika anläggningen för återvinning av marin plast. Du får också höra om några av de företag som ser skräpet som en resurs och råvara in sin process och få reda på mer om hur de omvandlar den marina plasten till andra produkter.

Se filmen om återvinningsstationen här!

Praktisk info

Plats: Vi samlas på Sotenäs symbioscentrum, Hagabergs Industrigata 1, 456 31 Kungshamn, där det går att parkera direkt utanför. Samåk gärna! Studiebesöket sker endast fysiskt på plats.

Hur: Inga förberedelser behövs, mer än att planera sin egen resa.


Målgrupp:
Vi vänder oss till parter inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar och andra intresserade av social och industriell symbios.

Kontaktpersoner: Stina Gottlieb, Sotenäs symbioscentrum och Emelie Hennström. Innovatum Science Park.


När:
7 september 09.30- 14.30. Anmäl dig senast 5 september.

Till anmälan

Arrangeras av

Innovatum Science Park

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.