Till anmälan

11 maj 2023 10:00-11:00

Digitaliseringen utmanar och transformerar flera olika områden såväl i vår vardag som i arbetslivet. 

I detta webbinarium ligger fokus på de enorma möjligheterna och utmaningar som uppstår när industrin digitaliseras. Vid varje nytt tekniksprång behöver man förstå hur tekniken fungerar för att kunna utnyttja den på bästa sätt. Digitaliseringen påverkar företag på olika sätt och i olika takt beroende på vilka nya tekniker som kan användas samt hur företagets värdekedja är uppbyggd.

Digitaliseringen ger företaget möjlighet till effektivisering, kvalitetshöjning och sänkning av produktionskostnader, ökad flexibilitet och nya intäkter. Med rätt kunskap och insikter i digitaliseringens utmaningar och möjligheter, skapar du en god grund för strategiska och operativa beslut. Målet är en produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv, vilken också bidrar till företagets attraktivitet som arbetsplats.

Webbinariet ger översyn för industriella processer och olika digitaliseringstekniker som tex: Internet of Things (IoT), digital twins, cyber security, digital supply chain, virtual reality, självbeslutande robotceller, big data och artificiell intelligens.

Praktisk information


TID: 10.00-11.30
Plats:
 Klicka här för att komma till webbinariet
Kontaktperson/moderator:
Lennart Malmsköld, lennart.malmskold@hv.se
Presentatör är Mikael Eriksson, Högskolan Väst
Till anmälan

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Nätverket Tillverka i Trä samordnas av Innovatum Science Park