Anmäl dig!

14 januari 10:00 - 11:30

Hur skapar vi flexibel automation?

Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, är en samlande term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier. Konceptet bygger på ökade möjligheter inom digitaliseringen och integrerar hela värdekedjan från idé till återvinning av produkten. Industri 4.0 har koppling till Internet of Things, virtuell teknik, flexibel automation, och digitala tvillingar och gör att varje produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart den ska och hur, för att fabriken ska kunna organisera sig själv. Målet är produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Så hur kan infrastrukturen för kommunikation mellan enheter i produktion se ut? Mikael Ericsson, Dahniel Johansson och David Simonsson från Högskolan Väst kommer den 14 januari att visa och berätta om ett praktiskt experiment de genomfört där de bland annat har applicerat koncept kring IoT och den smarta fabriken som ett första steg för att uppnå sann flexibilitet i produktion genom agentsystem.

Vi kommer bland annat få se exempel på hur  Artificiell Intelligens (AI) kan användas för att hitta och peka ut defekter på komplexa träytor där miljön kan vara svår att kontrollera. Experimentet omfattar även hur modularisering av olika system i en produktionsmiljö kan vara förberedande för att i framtiden kunna uppnå sann flexibilitet samt integrera ett agentsystem.

Efter presentationen ges tid för frågor och diskussion.


Se inspelningen från eventet!

Praktisk info

När? 14 januari 2021 10:00-11:30

Var? Online via Teams

Kontakt: Lennart Malmsköld, Högskolan Väst
lennart.malmskold@hv.se

Anmäl dig!

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.