Till anmälan

3 mars 09:00 - 10:30

Interaktiv föreläsning:

När arbetslivet börjar återanpassa sig efter pandemin och allt fler förväntas arbeta på distans mer långsiktigt, hur påverkas inkluderingen? Lär dig mer om hur mångfald och inkludering påverkas på en arbetsplats där medarbetare växlar mellan arbete på plats och på distans. Webbinariet bidrar med både ökad kunskap och konkreta tips på hur din organisation kan möta de nya utmaningarna.

Den hybrida arbetsplatsen ställer organisationer inför nya utmaningar vad gäller allt från praktisk samordning till upprätthållandet av en stark organisationskultur. Mångfald och inkludering påverkas när medarbetare växlar mellan arbete på plats och på distans. Å ena sidan kan ökad möjlighet att arbeta på distans underlätta för medarbetare med vissa funktionsnedsättningar och för dem med ansvar för hem och familj. Å andra sidan skapar minskad fysisk närvaro svårigheter bland annat för gemenskap i arbetsgruppen och karriärmöjligheter.

Includer erbjuder en interaktiv föreläsning som bidrar med både ökad kunskap, konkreta tips och erfarenhetsutbyte kring hur organisationer kan möta de nya utmaningarna.

Innehåll

  • Vad innebär mångfald och inkludering på en arbetsplats?
  •  Nulägesanalys: Vad har hänt med mångfald och inkludering under pandemin?
  •  Det hybrida arbetslivet – en ny verklighet.
  •  Distansarbete – en jämställdhetsfälla?
  •  Risker som kan uppstå i det hybrida arbetslivet – koppling till lika rättigheter och möjligheter, känslan av inkludering och gemenskap samt rätten till en god arbetsmiljö.
  •  Inkluderande kommunikation på en hybrid arbetsplats.
  • Tips till individen, arbetsgruppen och ledaren – vad är viktigt att tänka på för att skapa en inkluderande hybrid arbetsplats?

Workshopen innehåller interaktiva delar och diskussioner där deltagarna får dela åsikter, erfarenheter och kunskap med varandra. Vi på Includer lotsar er genom diskussionerna och delar med oss av vår långa erfarenhet av vad som funkar och vad man bör tänka på. Fakta och forskning varvas med konkreta exempel, reflektionsfrågor och diskussioner.


Till anmälan

Info om Includer och Matildas bakgrund: Includer är en konsultbyrå med expertis inom jämställdhet, mångfald och inkludering. De leder utbildningar och driver utvecklingsprocesser hos organisationer som vill bli ännu mer inkluderande arbetsplatser som tillvaratar sina medarbetares unika kompetens. Utbildningsledare Matilda Bergkvist är utbildad inom genusvetenskap, diskrimineringsrätt och organisation och ledarskap vid Lunds universitet och Utrecht University. Hon har arbetat som föreläsare och konsult sedan 2013 och har jobbat med kunder från både privat och offentlig sektor och inom vitt skilda branscher. Matilda är även utbildad jämställdhetsstrateg vid Alma folkhögskola samt författare till boken Diskrimineringslagen – handbok för chefer (Komlitt förlag, 2018). Deltagare i Matildas utbildningar berättar att hon bidrar med ny kunskap, stort engagemang i ämnet och är bra på att skapa delaktighet bland de medverkande.

Info

Målgrupp: Den här föreläsningen passar både dig som har ett arbete varierat digitalt och fysiskt på plats samt för dig som har personalansvar eller arbetar med arbetsmiljö och mångfald.

Webbinariet är kostnadsfritt och anordnas inom projektet Samverkansplattformen Biomarina näringar. Läs mer om projektet nedan.

Möteslänk: Klicka här för att ansluta till webbinariet
När:
3 mars, 09.00-10.30

Till anmälan

Arrangeras av

Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar.

Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle.

Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel.

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.