19 april 2023 09:00-10:15

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att nå miljömålen om begränsad klimatpåverkan till 2030 behöver utsläppen minska med ungefär en miljon ton per år. Vad kan företag göra för att minska sina utsläpp av växthusgaser och vad är viktigt att tänka på inför framtiden? 

Detta är ett perfekt tillfälle att lyssna på experter och få tips och råd om hur ni som företag kan ställa om!

Hur kan vi tänka på nya sätt när det gäller transporter? Vad är viktigt att tänka på vid en elektrifiering av fordonsflottan? Vad är på gång nationellt och på EU-nivå kopplat till transporter, vilka lagar och regler är viktiga att hålla koll på? 

Det och mycket mer kommer att tas upp under webbinariet. 

Passa på att ställa frågor till experterna!

Välkomna!

Datum: Onsdag 19 april

Tid: Klockan 09:00-10.15

Plats: Webbinariet kommer att ske via teams och länk skickas ut någon dag i förväg.

Pris: Kostnadsfritt

Klicka här för anmälan

Talare

Marie Pellas
Energikontoret i Mälardalen

Hållbar mobilitet - Marie Pellas berättar mer om beteendeförändringar kopplat till transporter.

Läs mer

Hanna Olovsson
BioFuel Region

Tanka med el - Hanna Olovsson ger oss en genomgång om elbilar, laddinfrastruktur samt ger tips och råd om hur företag kan tänka vid en elektrifiering av fordonsflottan.

Läs mer

Anders Josephsson
Transportföretagen

Framtiden för transporter - Anders Josephsson breddar perspektivet och berättar om vad som är på gång nationellt och på EU-nivå kopplat till transporter.

Läs mer

Öppet för företag i hela landet

Webbinariet arrangeras inom ramen för Omställningslyftet, en nationell satsning som Energikontoren Sverige driver i samverkan med fem regionala energikontor. Syftet är att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Omställningslyftet finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)-

Arrangeras av