Till anmälan

2 mars 2023 08:30-14:00Innovatum Science Park

Är du projektledare eller processledare? Då är du varmt välkommen till en inspirerande dag med syftet få input kring hur vi kan integrera sociala hållbarhetsaspekter i planering, genomförande och utvärdering av projekt.

Som projekt- och processledare har vi ett stort ansvar att ha god kompetens i sociala hållbarhetsfrågor. Ofta pratar vi om hållbarhet på ett teoretiskt plan, men när det gäller mellanmänskliga frågor behöver vi alla utveckla våra egna tankemönster och beteenden. För att hjälpa till med detta kommer Tasso Stafilidis från West Pride att leda en workshop om jämlikhet utifrån HBTQ+ och ett arbetssätt som går att applicera på alla diskrimineringsgrunder.

Dessutom kommer vi att få höra mer om hur Tillväxtverket ser på likabehandling , icke-diskriminering och ett aktivt mångfaldsarbete som verktyg för att utveckla och göra projekten mer effektiva. Vi belyser detta med hjälp av projektledaren Samira Savarani från TJIVA, ett projekt som Tillväxtverket anser har lyckats extra bra med att integrera social hållbarhet.

Eventet riktar sig till projektledare, processledare och samverkansaktörer – både de som riggar större projekt och de som arbetar med genomförande.

Konferensen är kostnadsfri, du som deltagare investerar din tid.


Till anmälan

Agenda

08.30-09.00 Frukost

09-12.15 workshop

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.50 TJIVA

13.50-14.00 Nästa steg och tack för idag


Tasso Stafilidis är sakkunnig i mångfaldsfrågor med inriktning på HBTQI, social hållbarhet samt konst och kultur. Han har föreläst och utbildat under de senaste 20 åren och genomför West Prides HBTQI-diplomeringar.

Samira Savarani är projektledare på Johanneberg Science Park. Hon är rådgivare och företagsutvecklare och arbetar med fokus på startups och initiativ som förenar och stärker samhället.

Eventet om social hållbarhet kommer att hållas hos Innovatum Science Park i Trollhättan. Du hittar oss på plan 2.

Till anmälan

Arrangeras av

Innovatum Science Park

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.