Anmäl dig här

2 juni 09:00

Träbaserade produkter, armering och gipsskivor är bara några av de viktiga byggkomponenter som det redan börjar bli en brist på. Byggvärlden står inför en stor problematik kring materialtillgång. Hur hanterar vi problematiken men samtidigt tar tillvara på möjligheten att bygga än mer materialeffektivt och mer hållbart?

Tillverka i trä har bjudit in fem företag som kommer presentera sina produkter som är bra alternativ till viktiga byggkomponenter men även mer hållbara alternativ än vad som traditionellt används idag. Välkomna att lyssna till Recoma, Scandinavian Fibre Board, Wood Tube, Klara Byggsystem och Elektroskutt.


Praktisk information

När - Torsdag 2 juni, kl. 09-11

Var - 
Online

Möteslänk - Klicka här för att ansluta till mötet

Kontaktperson
Emelie Hennström, Innovatum Science Park
emelie.hennstrom@innovatum.se

Anmäl dig här

Scandinavian Fibre Board

Scanfiber kommer presentera en ny typ av fiberkiva som i kombination med KL-trä ger en vägg eller golvskiva som är lättare, har bättre lambda-värde (värmekonduktivitet) , bättre ljudisolering och först och främst använder mindre andel fiber men har kvar sina styrkeegenskaper. Fiberskivan kan även användas som ersättning för MDF. Skivan innehåller bara fiber, inga adhesiver utan den binds genom en unik metod där fibern binds naturligt via en våt metod. En lätt men mycket stark produkt.

Wood Tube:

Woodtube vill minska industrins påverkan på klimatet och tror att resurseffektiva produkter från den svenska skogen är den rätta vägen att gå för att uppnå det målet. Deras patenterade pappersregel förbättrar snickarens arbetsmiljö och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än de plåtreglar som används idag när man bygger innerväggar.

Till Wood Tubes hemsida

Klara Byggsystem:

Ökad effektivitet, sänkt totalkostnad, sänkt klimatpåverkan. Genom innovativ och patenterad teknik tillsammans med industriell prefabricering bidrar Klara Byggsystem till ett mer effektivt och hållbart byggande.

Klara Byggsystems Precisionsgrunden är en revolutionerande prefabricerad och cementfri platta på mark som förenklar byggandet. Grundläggningelementens bärande delar är uppbyggda av korslimmat trä som i kombination med isolerande och fuktbrytande skikt skapar en rationell och klimatsmart grundläggningsmetod. Den tekniska lösningen är en nyskapande och patentsökt ersättare till befintliga plattor på mark.

Till Klara Byggsystems hemsida

Recoma:

Recoma byggskivor tillverkas i Sverige av återvunna kompositförpackningar som annars hade blivit avfall. Råmaterialet behandlas genom torkning, sterilisering, malning och pressas slutligen ihop under höga temperaturer. Inget tillsätts vid tillverkningen och den energi som går åt för tryck och värme kommer helt från förnybar energi. Material som blir spill vid tillkapning går tillbaka igen i processen som ny råvara. Recoma erbjuder en unik kombination av egenskaper i en och samma skiva; stark och tålig, skyddad mot fukt och mögel, värme- och ljudisolerande, och 100% klimatvänlig. 100% återvunnet och återvinningsbart byggmaterial.

Till Recomas hemsida

Elektroskutt:

ElektroSkutt utvecklar och designar produkter för elinstallation, med syfte att förbättra och komplettera dagens befintliga sortimentet.  Grunderbjudandet i företaget är ElektroSkutts egendesignade produkter som de utvecklar i nära samarbete med erfarna elektriker och ingenjörer. ElektroSkutts senaste produkt Klicks är framtagen för en effektivare dragning av flexslangar. Klicks är snabb att montera och du fäster enkelt upp till sju flexrör.

För Elektroskutt betyder inte bara hållbarhet att produkterna håller hög kvalitet. Det betyder också att de tar ansvar för sin klimatpåverkan genom att alla deras produkter tillverkas av återvunnen plast och alla deras förpackningar är återvinningsbara. 

Till Elektroskutts hemsida

Eventet arrangeras av

Tillverka i Trä

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Tillsammans vill vi se en ökad tillverkning i trä och därmed bidra till ett klimatsmart och hållbart samhälle.