17 mars 2023 08:00-10:00

En omvärld i förändring!

Inställt tills vidare - nytt datum kommer.

Energifrågan är i fokus och energikontorens samlade kompetens är högst efterfrågad.

Den 17 mars är ni, som ägare och huvudmän för våra energikontor, varmt välkomna till årets ägarträff. Under denna förmiddag skapar vi kunskap, insyn och samsyn kring energikontorens utmaningar och möjligheter att öka takten i energi- och klimatomställningen.

Energikontoren Sverige är den samlade kraften för landets 15 regionala energikontor - från norr till söder och från öst till väst.

Energikontoren ägs av regioner, kommuner, stiftelser och kommunalförbund. Verksamheterna drivs på olika sätt och med olika förutsättningar, men det som förenar alla energikontoren är engagemanget, kompetensen och drivkraften att förändra och ställa om till ett bättre och mer hållbart samhälle.


Vi ses den 17 mars!

Styrelsen för Energikontoren Sverige

 

Program och digital länk

Årets ägarträff genomförs digitalt via länk som skickas ut till alla anmälda några dagar i förväg. 

Vid frågor vänligen kontakta:

Carlos Pettersson
verksamhetsledare Energikontor Norra Småland