Anmäl dig här!

29 maj 11:00-15:00Scandic Laholmen

Välkommen att diskutera kommunernas roll i elektrifieringen av fritidsbåtar längs våra kuster

Välkommen till en workshop där vi tillsammans utforskar möjligheter och utmaningar med elektrifiering av fritidsbåtar längs våra kuster och hur kommunerna kan spela en aktiv roll i denna gröna omställning. 

Projektet go:LEIF är ett gränsöverskridande norsk-svenskt samarbete för att främja grön omställning inom fritidsbåtssektorn. En elektrifiering av fritidsbåtar skapar inte minst möjligheter för besöksnäring och platsutveckling. Det påverkar också utsläpp, buller och inte minst i kommunal planering för energiförsörjning. 

Workshopen kommer att erbjuda kunskap och bjuda in till diskussion kring frågor som rör elektrifiering av båtar och vilken roll kommuner har i denna gröna omställning. 

Vi välkomnar er som exempelvis arbetar som energiplanerare, miljö- och klimatstrateger, översiktsplanerare samt näringslivsutvecklare inom de västsvenska kommunerna i Fyrbodal och Göteborgsregionen samt längs den norska sydkusten. Även de som är nyfikna på ämnet elektrifiering av båtar är varmt välkomna att delta, liksom andra kommuner i mån av plats. 

Vi träffas i Strömstad för att möjliggöra deltagande från både Norge och Sverige. Laholmen i Strömstad ligger mitt emellan Norra- och Södra hamnen där elektrifieringen redan påtaglig med dagliga elfärjor till Kosteröarna och hybridfärjor till Norge. 

Om webbinariet

Datum och tid:  29 maj kl. 11:00-15:00

Plats: Strömstad

Sista anmälningsdag: 15 maj

Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. 

Målgrupp: Energiplanerare, miljö- och klimatstrateger, översiktsplanerare samt näringslivsutvecklare inom de västsvenska kommunerna i Fyrbodal och Göteborgsregionen samt längs den norska sydkusten. Även de som är nyfikna på ämnet elektrifiering av båtar är varmt välkomna att delta, liksom andra kommuner i mån av plats.

Kontaktpersoner

Ylva Barr, Göteborgs kommunalförbund
mail: ylva.barr@goteborgsregionen.se - tel: +46 31 335 53 77

Maria Aronsson, Fyrbodals kommunalförbund
mail: maria.aronsson@fyrbodal.se - tel: +46 522 44 08 24

Karsten Aust, Agders Fylkeskommune, mail: karsten.aust@agderfk.no, tel: +47 474 61900 .

Anmäl dig här!

Kort om båtladdning
Båtladdning är förhållandevis nytt men liknar på många sätt hur vi laddar elbilar. Laddning kan ske med hög effekt (snabbladdning), normal effekt eller med låg effekt (”över-natten-laddning”). Laddningen kan ske från dedikerade laddare, landströmsuttag och industriuttag av olika slag, både i hemmahamnar och gästhamnar, men också längs kajer och bryggor på andra platser.

go:LEIF - bakgrund
Elektrifiering av båtlivet som en del i samhällsförändringen är av stor betydelse för flera aktörer, såväl kommuner, energibolag som småbåtshamnar. Projektet go:LEIF (Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar) har som mål att Skagerrak-regionen ska vara en föregångare i omställningen och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i sektorn. Detta ska ske genom att öka kunskapen och intresset hos viktiga målgrupper samt testa och demonstrera laddinfrastruktur. Här finns mycket att vinna, inte bara att vara en del i klimatomställningen utan även att tyst och lugnt få uppleva naturen i vår gemensamma skärgård.