Till anmälan

21 juni 2023 10:30-11:30Online

Ett webbinarium om de biomarina näringarna med fokus på Halland

Halland goda förutsättningar att utveckla den blå bioekonomin. Bara fastlandskusten är 48 mil och till det kommer många sjöar och åar. Länet har också en lång tradition av både fiske och livsmedelsindustri. Nu intensifieras regionens arbete för att bygga innovativa biomarina näringar för framtiden. Välkommen att höra mer.

Med blå bioekonomi menar vi ett hållbart nyttjande och utveckling av förnybara naturresurser från salt- och sötvatten. Sektorn har stor potential och beräknas utgöra en allt större del av ekonomin i EU. Idag sker en stor innovativ utveckling på området.

Nuläge och framtidsdiskussion

Under det här webbinariet presenteras kort kartläggningar av de biomarina näringarna i i Västsverige som genomförts inom  projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Framför allt fokuserar vi på nuläget i Hallands län, både kring dess näringsliv och kring den vattenbruksplan som nu tas fram av Länsstyrelsen i Halland. Slutligen gör vi en kort framåtblick. Vad behövs framåt för att driva utvecklingen mot en hållbar blå bioekonomi i Halland och Västra Götaland?

Medverkar gör: David Andersson näringslivsstrateg och Hans Bergsten, tidigare utvecklingsledare, Region Halland, Hanna Sallén Lennerthson, naturvårdshandläggare, Länstyrelsen i Hallands län och Morgan Skarin från Blue Fields samt Maria Elehn, projektledare Innovatum Science Park.

Målgrupp

Kanske driver du ett företag inom de marina näringarna eller inom livsmedel? Eller är du teknikleverantör eller investerare som ser potential inom den blå bioekonomin? Eller arbetar du inom politiken eller som tjänsteman med planering, vatten eller vattenbruk? Det viktiga är att du är nyfiken på hur vi kan utveckla innovativa näringar inom den blå bioekonomin framöver.

Varmt välkommen!


Praktiska detaljer

Kontaktpersoner: David Andersson, Region Halland och Maria Eléhn, Innovatum Science Park.

Målgrupp: Företag, tjänstemän, politiker och andra som är intresserade av att ta del i utvecklingen av den blå bioekonomi.

När: 21 juni klockan 10.30

Hur: Online på Teams. Länk skickas ut innan eventet.

Till anmälan

Arrangeras av

Innovatum Science Park

Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.