Till anmälan

1 november 2022 09:00-16:00

Fler lantbrukare ser möjligheterna med att producera fisk på sina gårdar. Här ges en möjlighet att lära mer om fiskuppfödning på land under ett studiebesök till två västsvenska anläggningar.

Studiebesöken går dels till Pond Fish and Greens i Floda som föder upp sötvattenlevande arter, dels till Smögenlax i Kungshamn som bedriver en mer storskalig saltvattensproduktion.

Alla som är nyfikna på att veta mer om fiskuppfödning på land som affärsmöjlighet är välkomna att anmäla sig till att delta på studiebesöken. Program

Kl. 07.30 Buss från Trestad Center, Vänersborg

Kl. 09.00-11.00 Studiebesök på Pond Fish and Greens - Floda

Kl. 11.15-12.00 Lunch på Garveriet i Floda

Kl. 12.00-14.00 Buss till Kungshamn

Kl. 14.00-16.00 Studiebesök på Smögenlax

Kl. 16.00-18.30 Buss tillbaka till Trestad Center, Vänersborg

--------------------------------

Här är ett exempel på en lantbrukare som har ställt om produktion till fiskuppfödning:

Bonden Christer halverade grisuppfödning – satsar på ”blå mat” | SVT Nyheter


  Till anmälan

  Praktiska detaljer


  Målgrupp: Lantbrukare och andra intresserade av hållbart, landbaserat, vattenbruk.

  Plats: Buss kommer utgå från Trestad Center, Vänersborg (se karta nedan) kl.07.30. Bussen är tillbaka i Vänersborg ca kl.18.30

  Kostnad: Eventet är kostnadsfritt.

  När: 1 november, kl.09.00-16.30 

  Kontakt: Emelie Hennström, Innovatum Science Park

  Till anmälan

  Medverkande fiskuppfödare

  Pond Fish and Greens

  Akvaponikföretaget Pond Fish and Greens utvecklar produktion av fisk och grönsaker i symbios. Fisken ger näring till växterna och växterna renar fiskvattnet. Målsättningen är att skapa mer lokalproducerad fisk genom att erbjuda akvaponiska system till ­exempelvis kommuner, fastighetsägare och lantbrukare som vill öka sin självförsörjandegrad. 


  Smögenlax

  Smögenlax vision är att odla och sälja hållbart producerad sjömat med noll utsläpp och noll avfall i en cirkulär ekonomi. Idag pågår ett arbete för att optimera anläggningen ur olika aspekter. Ambitionen, i ett första steg, är att föda upp 6000 ton Atlantlax i produktionsenheten i Kungshamn - Smögen. 

  Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

  Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

  Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.