Till anmälan

2 juni 2022 09:00-12:00Nuntorp Gård

Fler lantbrukare ser nu möjligheterna med att producera fisk på sina gårdar. Under det här seminariet får du grundläggande genomgång kring hur det kan gå till - och varför det kan vara en hållbar affärsmöjlighet.

Under eventet får du höra en av landets ledande experter på fiskuppfödning på land, Kristina Snuttan Sundell från Göteborgs universitet. Dessutom medverkar några av de producenter som redan startat, eller ställt om, sin produktion till fiskuppfödning  i bassänger på gårdsnivå eller i industrilokaler. Vi avslutar med en diskussion kring affärsmodeller och finansieringsmöjligheter.


Program


9.00-9.10 Välkomna

9.10 - 9.45 Tekniska lösningar för att odla fisk på land -  
Kristina Snuttan Sundell, Göteborgs universitet.

9.45 -10.00 Fika och mingel

10.15- 11.15 Exempel på landbaserad fiskuppfödning i Sverige:

1. Gårdsfisks resa - framsteg och utmaningar - Johan Ljungquist

2. Hamra fisk - från svinuppfödning till regnbågslax - Jan Larsson

3. Pond Fish and Greens. Akvaponiklösningar för lönsamhet och miljö - Niklas Wennberg

11.15-11.30 Vad krävs för att komma igång och vilka tillstånd behövs? - Charlotta Norén, växtodlings- och miljörådgivare, Hushållningssällskapet.

11.30-12.00 Summering och diskussion kring  affärsmodeller, finansiering och samverkansprojekt.

--------------------------------

Här är ett exempel på en lantbrukare som har ställt om produktion till fiskuppfödning:

Bonden Christer halverade grisuppfödning – satsar på ”blå mat” | SVT Nyheter


  Till anmälan

  Praktiska detaljer


  Målgrupp: Lantbrukare och andra intresserade av hållbart, landbaserat, vattenbruk.

  Plats: Det kommer att finnas möjlighet att delta både på plats på Nuntorps gård och digitalt. Du som anmäler digitalt deltagande får en länk till eventet när det närmar sig.

  Kostnad: Eventet är kostnadsfritt.

  Länk: Klicka här för att ansluta till eventet

  När: 2 juni, 09.00-12.00

  Kontakt: Fredrik Grund, projektledare Innovatum Science Park

  Till anmälan

  Medverkande


  Kristina Snuttan Sundell är professor i zoofysiologi vid Swemarc på Göteborgs universitet, föreståndare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning samt för den nya nationella centrumbildningen Blå mat – centrum för framtidens sjömat. Hon kommer att berätta om hållbart vattenbruk och om varför hon tror att framtidens mat i ökande grad kommer från vatten. 

  Gårdsfisk

  Gårdsfisk grundades 2013 av marinbiologen Johan Ljungquist och ingenjören Mikael Olenmark Dessalles. De ville hitta ett sätt att få tillgång till hållbart producerad fisk. När de dragit igång verksamheten  insåg de att det fanns möjligheter att skala upp. Idag arbetar Gårdsfisk med kontraktsuppfödning, där de säljer system till lantbrukare och bistår med insatsvaror och guidning i tillståndsprocesser. Sen hämtar Gårdsfisk fisken och slaktar, paketerar och säljer.

  Hamra fisk AB

  För några år sedan, när mjölkpriserna var mycket låga, diskuterade man i utvecklingsbolaget Heligholm möjligheterna att på något sätt stödja lantbruket. En av idéerna blev att närmare undersöka landbaserad fiskodling. Jan Larsson, Sallmunds i Hamra, kunde tänka sig att låta anpassa det gamla svinstallet till fiskodling. Beslutet blev att satsa på uppfödning av regnbågslax. Det blev starten till Hamra fisk som idag har 28 aktieägare.

  Pond fish and greens

  Akvaponikföretaget Pond Fish and Greens drivs av Niklas Wennberg och utvecklar produktion av fisk och grönsaker i symbios. Fisken ger näring till växterna och växterna renar fiskvattnet. Målsättningen är att skapa mer lokalproducerad fisk genom erbjuda akvaponiska system till ­exempelvis kommuner, fastighetsägare och lantbrukare som vill öka sin självförsörjandegrad. 


  Hushållningssällskapet

  Charlotta Norén är agronom och arbetar som miljörådgivare på Hushållningssällskapet Västra. Till tjänsterna hör tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar inom lantbruk. Hon kommer prata om de tillstånd som krävs för att dra igång, och ge exempel från det första miljötillståndet för landbaserad fiskodling som beslutats i Västra Götaland.

  Arrangeras av

  Innovatum Science Park

  Ett event inom Samverkansplattformen för biomarina näringar

  Det här eventet arrangeras inom projektet Samverkansplattformen för biomarina näringar. Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. Samverkansplattformen för biomarina näringar samlar företag, akademi och offentlig sektor för att utveckla den blå bioekonomin i Västsverige. Tillsammans bygger vi kunskap, nätverk, nya testmiljöer och innovativa företag. Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och marina livsmedel. 

  Projektparter: Chalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park.