Anmälan

22 februari 2023 10:00-12:00

Flygteknisk forskning i små och medelstora företag

Här finns möjligheten för SMF att söka finansiellt stöd för att bedriva flygteknisk forskning och utveckling. Det här är ett erbjudande som riktar sig till mindre företag som vill utvecklas inom flygteknik och stärka sina samarbeten i flygindustrin. Även företag med relevant kompetens i andra branscher kan söka för att bredda verksamheten till flygteknikområdet.

Onsdag den 22 februari kl. 10-12 håller ACS ett digitalt informationsmöte
gällande den finansieringsmöjlighet som har öppnas av Vinnova och Nationella Flygforskningsprogrammet (NFFP).

På mötet går vi igenom:

  • Introduktion och bakgrund från ACS
  • Utlysningens formalia och ramar, Vinnova
  • Bakgrund och syfte med utlysningen, Innovair/NFFP
  • Vad kan ACS och tex RISE hjälpa till med
  • Frågestund

Du hittar mer om själva utlysningen här:
 Flygteknisk forskning i små och medelstora företag våren 2023 | Vinnova


Praktisk information

Online - mötet kommer att hållas digitalt, länk till mötet kommer senare
Tid:
10-12, 22 februari 2023
Pris:
Gratis

Anmälan

Organiseras av

Aerospace Cluster Sweden

Aerospace Cluster Sweden är det självklara nätverket och den samlande kraften för alla som är professionellt engagerade inom flyg- och rymdbranschen. Genom våra mötesplatser skapar vi läge för affärer, innovation och tillväxt.