28 August 15:00-17:00Sal Vänern, Vänersborgs kommunhus

Vill du vara med och testa nästa generations mensskydd?

Vad är Next Period?
Varje dag menstruerar fler än 300 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen. De flesta kvinnor har mens i totalt sju till åtta år under sin livstid. Trots detta omgärdas menstruation av skam, stigma och tabu.

Next Period arbetar för att skapa systemförändring, utveckla en standard för säkra mensskydd och ge alla kvinnor runt om i världen rätten till kunskap om sin egen kropp. Dessutom har ett nytt, innovativt och hållbart invärtes mensskydd utvecklats. Detta vill vi nu ha din hjälp att testa!

Fälttester
Under hösten kommer fälttester av det nya mensskyddet att genomföras i samarbete med Vänersborgs kommun. Med er hjälp kan vi få information om hur produkten upplevs av användaren. Produkten är lik en tampong men tillverkad av helt naturliga material. 

Fälttesterna genomförs under tre menscykler - den första cykeln använder du vanliga, traditionella mensskydd, för att sedan under två menscykler använda Next Period.

Uppstartsevent
Testet startar i samband med vårt uppstartsevent den 28 augusti kl. 15-17.
Eventet hålls i sal Vänern, Vänersborgs kommunhus. Då kommer du att få mer detaljerad information om produkten och fälttesterna.

Fälttesterna genomförs i samarbete mellan Next Period, Wargön Innovation och Vänersborgs kommun.