Anmäl dig här

23 mars 2022 13:00-14:30

I kunskapspaketet ”Energieffektiva byggnader, teknikval och drift” sätter vi nu fokus på beställarens roll vid uppförandet av energieffektiva byggnader. Många faktorer påverkar byggnadens energiprestanda. Bra resultat kräver målinriktat och systematiskt arbete samt god samverkan mellan byggprojektets olika intressenter.

Vi berättar om arbetet från tidig fas till att byggnaden tas i bruk och driftoptimeras. För att en beställare ska ha ett gott inflytande krävs aktivt engagemang, kompetens och bemanning. För att uppnå bra energiprestanda måste beställare försäkra sig om att byggnaden ges lågt energibehov, att samspelet mellan byggnaden i sig och verksamheten där samspelar väl, att installationssystemen har hög verkningsgrad och att energitillförseln sker optimalt.

Genom Ulf Aronsson, AFRY, diskuteras byggnadsutformning, mål och kravformulering samt input till upphandlingsskedet. Hur arbetar man med att följa upp ställda krav i byggprojekt och hur verifieras att klimatprestandan uppnår ställda mål? Hur arbetar man med driftoptimering då byggnaden tagits i drift?

Från Lokalförvaltningen i Göteborgs stad får vi exempel på hur de arbetar som beställare för att säkerställa energiprestandan i nyproduktionen. På samma sätt berättar Agder kommune i Norge om hur de arbetar med samma frågeställningar.

Detta webbinar ingår som nummer två i en serie av tre. För att få upp ångan - kolla inspelningen från det första tillfället på länken här :)

Målgrupp:

Vi vänder oss till en bred målgrupp av aktiva och intresserade inom fastighetssektorn. Beställarfunktioner, fastighetsutvecklare, energiingenjörer och drifttekniker samt aktiva inom förvaltning och underhåll har alla nytta av denna aktivitet.

När och var:
Den 23 mars kl 13:00-14:30. Webbinar genom Teams.

Agenda

13:00

 • Hej och välkomna - dagens möte och agenda - Peter Berg Energikontor Väst
 • Beställarens ansvar och delaktighet i energieffektivt byggande  - Ulf Aronsson, AFRY
  - Skapa grundläggande förutsättningar för en energieffektiv byggnad
  - Mål, målnedbrytning och kravställning
  - Beställarens organisation - energisamordnaren och samverkan
  - Uppföljning och verifiering av energiprestanda och inneklimat
  - Driftoptimering efter att byggnaden tagits i drift
      
 • Så arbetar vi som beställare med energieffektiva byggnader - Karl Oddmar, Lokalförvaltningen Göteborgs stad och Hans Fløystad, Agder kommune Norge berättar kort om hur de arbetar.
    
 • Diskussion och tillfälle att ställa frågor
     

 • Avslutning och kommande aktiviteter - Peter Berg, EKV

14:30  SLUT

  Om detta event

  Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

  För mer info kontakta Peter Berg
  peter.berg@innovatum.se

  0520-289 319