Anmäl dig här

6 april 10:00 - 11:30

Här presenteras del tre av kunskapspaketet "Energieffektiva byggnader, teknikval och drift" med ett fokus på byggnadens tekniska system och förutsättningarna för en energieffektiv driftsfas. Smart byggnadsautomation, uppbyggnad och integration av lokal solelsproduktion samt energilagring är några områden webbinariet diskuterar.

Det är idag tekniskt och ekonomiskt möjligt att arbeta med sensorik, datainhämtning samt datalagring i en helt annan omfattning än tidigare. Bättre datorkraft innebär att fler beräkningar kan göras och att nya parametrar, som väderdata, lokala förutsättningar i form av sollaster eller mönster i byggnadens användning, kan tas in i modellerna för byggnadens klimatstyrning. Med tillämpningen av AI och smarta algoritmer ges ytterligare möjligheter att optimera prestandan i driften.

 Solelsanläggningar börjar bli praxis för att sänka behoven av externt tillförd elenergi. Tillsammans med energilagring ges möjligheter att öka den egna försörjningsgraden och att arbeta med effektstyrning och tjänster gentemot det externa energisystemet.

Sist men inte minst behövs förutsättningar för en effektiv drift. Det kan handla om tekniska lösningar för analys och visualisering, men också om att arbeta med energikultur och ”mindset” hos byggnadens användare. Även här ger teknikutvecklingen nya möjligheter att engagera och interagera med användaren, men det behövs också kunskapsuppbyggnad för att förstå hur de alltmer komplexa byggnaderna ska driftas optimalt.

Vi träffar Joachim Wallenstein och Patrik Sjöstrand från AFRY i Göteborg.

Målgrupp:
Detta webbinar vänder sig till en bred målgrupp av aktiva och intresserade inom fastighetssektorn. Beställarfunktioner, fastighetsutvecklare, energiingenjörer och drifttekniker samt aktiva inom förvaltning och underhåll har alla nytta av denna aktivitet.

När och var:
Den 6 april kl 10:00 - 11:30. Möte genom Teams.

Agenda

10:00

 • Hej och välkomna - dagens möte och agenda - Peter Berg Energikontor Väst 

 • Joachim Wallenstein och Patrik Sjöstrand – AFRY Göteborg
  Lokal energi: Solenergi och fördelen att inkorporera i tidiga skeden
  IoT: Mindre och billigare sensorer ger möjligheter för inhämtning av nya data
  Maskininlärning: Styrning och lastbalansering på förväntade användarprofiler, energiprisprognoser, effektbehov, väderleksprognoser m.m.
  Energilager: Lager i form av termisk tröghet, rena värme-/kyllager eller elektrisk energilagring i batterier?
  Koppling mellan solceller, energilager och styrning. Hur påverkas energiprestandakrav likt BBR av lastförskjutning och energilagring?
  Incitament för energilager och styrning – några användbara funktioner
  LOU: Solceller och batterier – Några tips kring och hur utvärderingskriterierna påverkar vilken anläggning som fås.
 • Diskussion och tillfälle att ställa frågor - Alla

 • Avslutning och kommande aktiviteter - Peter Berg, EKV 

11:30  SLUT

  Om detta event

  Detta är en aktivitet inom projektet S2C och som arbetar för utvecklingen inom det hållbara byggandet.

  För mer info kontakta Peter Berg
  peter.berg@innovatum.se

  0520-289 319